Heropening multifunctionele gebouw “Pecto’s” eind september 2020

Sinds 2017 is het onrustig over het behoud van jongerencentrum Pecto’s in Bleiswijk. Het stopzetten van de subsidie en het opzeggen van het huurcontract aan de Stichting Pecto’s is aanleiding voor Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich om het dossier inzake de toekomst van Pecto’s nauwkeurig in de gaten te houden. (vragen aan het college)
Want nu liggen de jeugd- en jongerenactiviteiten en de activiteiten van Jeugdsoos Pecto’s Bleiswijk sinds mei/juni 2019 stil. Het gebouw is vanaf 14 mei 2019 niet meer in gebruik, vanwege het door de gemeente beëindigen van het huurcontract met Jeugdsoos Pecto’s.

Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een goed functionerende ontmoetingsplek voor jongeren. Immers, door aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren, leren we hen kennen en bouwen we er een vertrouwensband mee op. Ook is gebouw Pecto’s de ontmoetingsplek voor jongeren om het gesprek aan te gaan over thema’s als middelengebruik, sociale media-/gameverslaving en het tegengaan van overlast door het bieden van een alternatief voor ‘hangplekken’.

Doordat zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland over hun schaduw zijn heen gestapt en samenwerking hebben gezocht om het preventief jeugd- en jongerenwerk in Bleiswijk weer een kans te geven, is het gebouw van Pecto’s aan de Götzenhainsingel behouden voor maatschappelijke doeleinden.

Zowel het jongerenwerk als Stichting Pecto’s hebben samen met de gemeente de invulling voor de verbouwing kenbaar gemaakt, die nodig zijn om het gebouw multifunctioneel en duurzaam te maken. Nu alleen de indeling van de dagdelen naar het gewenste tijdsbestek van opening tussen 20:00 tot 01:00 uur!

Leefbaar 3B is blij met het licht aan het eind van de tunnel en met de geplande heropening van het multifunctionele gebouw “Pecto’s” eind september 2020.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*