Gratis OV voor minima

Op 2 juli behandelde de Commissie Samenleving een bespreekpunt van GroenLinks om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan alle inwoners met een inkomen tot 120% van het minimum. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord.
In februari behandelde Commissie Samenleving al de tussenconclusies van een onderzoek waar het college mee bezig is. Het college gaf toen aan later in 2020 aan de raad een voorstel te doen om gratis OV aan te bieden aan ouderen met een inkomen tot 120% van het minimum. Leefbaar 3B heeft toen al aangegeven blij te zijn met deze tussenoplossing. Dit draagt – in combinatie met de andere genoemde maatregelen zoals de OV opstapdagen – bij aan het verlagen van de drempel voor kwetsbare ouderen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Leefbaar 3B is het eens met GroenLinks dat eenzaamheid en armoede voorkomen in alle lagen van de samenleving. Leefbaar 3B heeft deze thema’s hoog in het vaandel staan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit ons verkiezingsprogramma, waar de herintroductie van een praatje pot om er achter te komen hoe het met iemand gaat een belangrijk punt is. Vorige maand legde Leefbaar 3B bij de behandeling van de jaarrapportage Sociaal Domein nadruk op onder andere eenzaamheid en schuldhulpverlening. Vorig jaar vroegen wij tevens bij de behandeling van de jaarrapportage expliciet naar eenzaamheid onder jongeren. Wat Leefbaar 3B betreft is het goed om een breed pakket aan maatregelen te ontwikkelen om eenzaamheid en armoede te bestrijden. Gratis OV voor AOW-gerechtigden is daar een mooi voorbeeld van.

Leefbaar 3B heeft in de commissievergadering aangegeven dat wat ons betreft het voorstel van GroenLinks om aan alle minima gratis OV aan te bieden te voorbarig is. Aan de hand van het nieuwe MRDH tarievenkader komt het college met een voorstel naar de raad voor de invoering van gratis OV voor oudere minima. 10 juni jongstleden vond een bijeenkomst plaats van de Adviescommissie Vervoersautoriteit betreffende dit tarievenkader. De Adviescommissie heeft een advies uitgebracht aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit om een menukaart te ontwikkelen met uitgewerkte opties ten aanzien van het minima- en/of ouderenarrangement. Leefbaar 3B wil deze uitgewerkte menukaart eerst afwachten. Ook willen wij in lijn met de tussenconclusie van het college gratis OV eerst aanbieden aan oudere minima en daar ervaring mee op doen. In een later stadium kan dan een goede discussie plaatsvinden over het al dan niet uitbreiden van de doelgroep.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*