Masterplan nieuwe woonwijk Wilderszijde door raad vastgesteld

De gemeenteraad van Lansingerland heeft het Masterplan voor de nieuwe woonwijk Wilderszijde vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan hoe de wijk er uit gaat zien. Het wordt een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk van 2.600 tot maximaal 3.000 woningen. Ook komen er basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen, zoals winkels en horeca.

De woningen zijn voor alle doelgroepen. 25% sociale huurwoningen, 15% huur tot € 900 per maand en goedkope koop, 10% huur tot € 1.000 per maand en koop tot € 310.000 en 50% vrije sector huur en koop. 60% van de woningen zijn grondgebonden en 40% van de woningen zijn appartementen. Van alle woningen (appartementen en eengezinswoningen) is 40% huur en 60% koop. Voor starters en ouderen is 30 tot 40 % van de woningen beschikbaar binnen het betaalbare segment.

Wilderszijde wordt een groene klimaatadaptief ingerichte wijk met duurzame woningen in autoluwe woonstraten. De wijk is goed bereikbaar met zowel fiets, auto als openbaar vervoer.

Over de parkeernorm is in de raad veel discussie geweest. Het college stelde voor de parkeernorm voor appartementen gemiddeld op 1 parkeerplaats per appartement vast te stellen, waarbij de parkeernorm voor sociale huurappartementen op 0,7 per appartement werd gesteld. Het college gaf aan dat als later zou blijken dat de parkeernorm te krap is, wijkgroen wordt omgezet in parkeerplaatsen. Daarvoor heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk, mede namens VVD en WIJ, een amendement ingediend. Het wijzigingsvoorstel houdt in dat naast 0,7 parkeerplaatsen per sociaal huurappartement (3B Wonen) voor 1,5 jaar een tijdelijke bufferruimte parkeren wordt aangelegd, binnen 150 van de appartementen. Als blijkt dat de norm van 0,7 een juiste inschatting is geweest kan de bufferruimte ingericht worden als wijkgroen. Als blijkt dat de 0,7 iets te krap is, wordt een deel van de parkeer bufferruimte omgezet in wijkgroen. Er wordt zodoende per bouwveld bezien hoeveel parkeerruimte daadwerkelijk nodig is. Het uiteindelijke resultaat van het aantal benodigde parkeerplaatsen verschilt niet van wat het college voorstelt. Naar verwachting zal in dit geval het omzetten van parkeerplaatsen naar wijkgroen geen weerstand oproepen, terwijl het omzetten van groen naar parkeerplaatsen (collegevoorstel) zeker op weerstand kan rekenen. Het amendement is aangenomen met 23 stemmen voor en 9 tegen. De fracties van Leefbaar 3B, VVD, WIJ en het CDA stemden voor het amendement, waardoor dit in het Masterplan is opgenomen.

De PvdA heeft een amendement ingediend om het aantal sociale huurwoningen sowieso op 750 te stellen (25% van 3.000 woningen). Voor het aantal te bouwen woningen is een spreiding aangegeven van 2.600 tot 3.000. Stel er worden 2.800 woningen gebouwd. Dan worden er dus 25% van 2.800 is 700 sociale huurwoningen gebouwd. Is op zich een logische redenering. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf met een realistische inschatting aan dat die 50 extra sociale huurwoningen geheid ten koste zullen gaan van de middendure huurwoningen tot € 900 per maand, waar een schreeuwend tekort aan is. Heel veel mensen verdienen net te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor het verkrijgen van een hypotheek. Daarom ook heeft Leefbaar 3B met een ruime meerderheid van de raad tegen het PvdA amendement gestemd. Wel hopen wij dat in de bandbreedte van 2.600-3.000 te bouwen woningen we uiteindelijk aan de bovenkant van de bandbreedte uitkomen. En dan kom je wel richting 750 sociale huurwoningen.

Het CDA heeft een motie ingediend die Leefbaar 3B mede ondertekend heeft. De motie vraagt het college om zo veel mogelijk parkeerruimtes onder appartementgebouwen te bouwen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Het Masterplan is met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. Het zal de basis zijn voor het op te stellen bestemmingsplan. Het Masterplan zal ook de basis zijn voor de subsidieaanvraag bij het Rijk. Met dit Masterplan wordt voldaan aan alle aanvraagcriteria, zowel de hoofd- als subcriteria en maakt daarbij een goede kans op het verkrijgen van de woningbouwimpuls-subsidie. Een pluspunt is ook dat Wilderszijde al eerder door Rijk en Provincie Zuid-Holland is aangemerkt als een versnellingslocatie. En die versnelling kan Lansingerland met dit Masterplan dubbel en dwars waarmaken.

2 Comments

  1. Hopelijk wordt het een aantrekkelijker plan, dan Parkzoom (aan het gezondheidscentrum) De bebouwing in Berkel ziet er fraaier uit, rond de Oudelandselaan, veel diversiteit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*