Verbonden partijen

Donderdag 18 juni 2020 sprak de gemeenteraad over de factsheets van de ‘verbonden partijen‘. Verbonden partijen zijn alle vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Lansingerland een bestuurlijk én een financieel belang heeft om (beleids)doelen van de gemeente te realiseren. In de factsheets staat naast de algemene gegevens ook informatie over veranderingen die mogelijk van invloed zijn op de beleidsdoelstellingen van de gemeente Lansingerland.

De fractie van Leefbaar 3B zou graag zien dat de gemeenteraad zelf meer grip krijgt op zowel het richting geven aan de samenwerking met deze partijen als aan de kostenbeheersing. Ten aanzien van de kostenbeheersing is het de fractie al lange tijd een doorn in het oog dat zij onvoldoende inzicht krijgt in de wijze waarop jaarlijks de indexering tot stand komt.

Reagerend op de woordvoering van fractiewoordvoerder Don van Doorn werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van de gemeenteraad met hetzelfde vraagstuk in de maag zat. Het debat leverde meerdere goede suggesties op, die door de Burgemeester zullen worden opgepakt. Vanzelfsprekend bood de fractie van Leefbaar 3B aan, graag mee te willen denken en helpen bij de verdere uitwerking die hij in het najaar zal opleveren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*