Leefbaar 3B eist betere aanrijtijden ambulance

De aanrijtijden van ambulances in Lansingerland zijn al jaren ver onder de maat. Dat moet veranderen. Bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in de commissievergadering van 7 september was dit een uitgelezen mogelijkheid om hier aandacht voor te vragen. Leefbaar 3B woordvoerder Terry Duivesteijn gaf klip en klaar aan dat de zienswijze stellig en uitgesproken mag zijn en dat wij op korte termijn betere aanrijtijden verwachten. Lansingerland is de 6e gemeente van de VRR qua inwoners, maar scoort 12e op aanrijtijden spoedritten. Uit de beeldvorming van 24-08-2022 blijkt dat vooral Bleiswijk zorgenkindje is en structureel burenhulp nodig heeft. De ambulancepost Berkelse Poort is consequent niet bezet en 10e in interne schuifregels bij de meldkamer voor ambulanceposten: dat houdt in dat de post pas bezet wordt als er 10 ambulances ‘vrij’ zijn. Dat kan en moet beter volgens objectieve maatstaven. Bij de geplande herijking van opkomstlocaties dient hiermee wat Leefbaar 3B betreft rekening te worden gehouden en mag Lansingerland en zeker Bleiswijk niet het kind van de rekening worden.

Na de commissie hebben Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland het voortouw genomen om de zienswijze scherp aan te passen. Deze aangepaste zienswijze is afgelopen donderdag als hamerstuk door de raad aangenomen.

Beleidsplan op zichzelf prima

Het nieuwe beleidsplan van de VRR is duidelijk, veelomvattend en heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen, zoals hoogbouw, de energietransitie, digitale bedreigingen en de oprichting van het Multi Intelligence Center. De volgorde van behandeling in de commissie was echter onprettig: eerst moest de begroting worden vastgesteld, vóórdat het beleidsplan werd behandeld. In de zienswijze van de gemeenteraad naar de VRR is duidelijk gecommuniceerd dat dit volgende keer anders moet.

Brandweerzorg

Ten aanzien van de brandweerzorg is Leefbaar 3B blij dat het belang van behouden van brandweervrijwilligers en de gelegenheid tot opleidingen en trainingen is opgenomen in de zienswijze. Onze fractie kreeg signalen binnen dat het opleidingsbudget voor brandweervrijwilligers geregeld ‘op’ is, waardoor onnodig moet worden gewacht met het verder ontwikkelen en opleiden binnen de brandweerzorg. De aanrijtijden van brandweer binnen onze gemeente lijken onder controle te zijn en te blijven. De directeur van de VRR heeft tijdens de kennismaking van 29 juni 2022 aangegeven dat verder optimaliseren van de brandweerzorg geen gevolgen heeft voor de huidige kazernes.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*