Lokaal Preventie Akkoord nog geen 1-2’tje

Tijdens de commissie vergadering van 8 september jl., heeft Leefbaar 3B woordvoerster Carin van Rooijen gereageerd op een bespreekstuk dat was ingebracht door D66 en de CU. Deze partijen pleiten voor een Lokaal Preventie Akkoord. Voor de beeldvorming: er bestaat sinds 2018 een Landelijk Preventie Akkoord; een akkoord dat gericht is op het zetten van stappen, ten gunste van gezondsheidspreventie. Op sommige plaatsen in het land is dit akkoord vertaald naar een lokaal akkoord tussen maatschappelijke organisaties en de gemeente. De vraag aan ons is nu of het wenselijk is om ook lokaal een preventie akkoord op te richten. Met daarbij in het bijzonder de vraag of er ’thematafels’ opgericht zouden moeten worden (een thematafel is een overlegtafel, gefaciliteerd door de gemeente).

Uiteraard onderschrijft Leefbaar 3B het belang van preventie op het gebied van gezondheid voor álle inwoners van Lansingerland. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Het faciliteren van omstandigheden waarin bewoners gezonde keuzes kunnen maken, kunnen wij alleen maar toejuichen.
Daarnaast streven wij echter ook naar een efficiënte inzet van (beperkt) beschikbare middelen en daar vallen ook ambtenaren en de mensen van de maatschappelijke organisaties onder. Zij zijn inmiddels “schaarse middelen” en de vraag is of wij hen hiervoor willen inzetten, terwijl er al zo veel verschillende initiatieven zijn.

Zijn die thematafels dan hét middel? Of zijn er andere en efficientere wegen te bedenken, zoals bijvoorbeeld het beter benutten van hetgeen al is opgezet en dit verder met elkaar uitbouwen? Daar is wellicht geen tijdrovend nieuw proces voor nodig, maar kunnen we uitstekend uit de voeten met een overkoepeling door één loket/team of één procesbegeleider waar iedereen met vroeg signalering van problemen terecht kan. Voor Leefbaar 3B dus nog geen 1-2’tje maar een voorstel ter verdere verkenning.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*