Leefbaar 3B ziet kansen en zorgen bij masterplan ULC A12

In de commissie ruimte van 6 september bespraken de commissieleden met elkaar het masterplan ULC A12 op de locatie van voormalig veilingterrein The Greenery in de Klappolder. Namens Leefbaar 3B deed Machiel Crielaard de woordvoering. Leefbaar 3B ziet kansen voor dit terrein als het gaat om de realisatie van een toekomstbestendig bedrijventerrein, maar heeft ook zorgen.

Leefbaar 3B vroeg in de commissievergadering aandacht om de bouwhoogtes. Wie het plan leest ziet een hoop geruststellende teksten. Zo zou de genoemde 25 meter slechts accenten betreffen, hebben stedenbouwkundigen hier goed nar gekeken en doet het geen afbreuk aan het zicht vanaf de Rotte. Hoewel dit positief klinkt is Leefbaar 3B niet gerustgesteld. Want wat betekent deze hoogte concreet voor omwonenden? En is deze hoogte echt nodig? Machiel Crielaard deed in de commissie een suggestie om een 3D projectie te maken om zorgen uit de commissie en bij inwoners mogelijk weg te nemen. De wethouder legde in zijn termijn uit dat deze hoogte alles te maken heeft met robotisering en noodzakelijk is voor een multifunctioneel gebouw. Ook zegde hij toe met een 3D projectie te komen en deze met de commissie te delen.

Verder stipte Leefbaar 3B de verkeersontsluiting aan. Als fractie maken we ons zorgen dat ook dit project ontsloten wordt via de N209, zoals ook vele andere projecten zoals bijvoorbeeld de Merenweg en Wilderszijde. Omdat zoveel dossiers te maken hebben met de N209 is Simon Fortuyn projectwethouder hiervoor geworden. Hij gaf aan in gesprek te zijn met de provincie. Leefbaar 3B zal de ontwikkelingen rond de N209 op de voet volgen.

Tot slot stelde Leefbaar 3B vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op dit punt vond Leefbaar 3B het masterplan nog onduidelijk. Zo staat in het plan een locatie aangewezen voor kantoorruimten waarvan we in de veronderstelling zijn dat hier afspraken gemaakt zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten. De wethouder reageerde dat arbeidsmigranten niet in de scope vallen van dit plan. Wij snappen dit, maar gaven het college als aandachtspunt mee dat je ruimte maar één keer kan besteden en dat hier wel aandachtig naar gekeken moet worden.

Een aantal partijen gaven aan amendementen te overwegen. Waarschijnlijk wordt dit onderwerp vervolgd in de raadsvergadering van donderdag 22 september.

1 Trackback / Pingback

  1. Raad stelt Masterplan ULC A12 (voormalige Greenery) vast - Leefbaar 3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*