Participatieplan Lange Vaart en Merenweg

Het participatieplan om te komen tot de startnotitie voor het omgevingsplan moet er komen, maar het is nog geen gelopen race. Bijzonder is dat het college de in januari aangenomen motie M2022-001, genaamd “N209 in relatie met masterplannen Lange Vaart en Merenweg”, buiten beschouwing laat. In de motie staat wel degelijk dat voor de start van de bouw er een plan moet liggen voor de N209 van de Ankie Verbeek-Ohrlaan tot de A12. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk overweegt in de raadsvergadering van 22 september een amendement in te dienen om de motie wel te betrekken in het Participatieplan. Het mag niet zo zijn dat dadelijk de maximaal 700 woningen op de locatie Merenweg (Bleiswijk) in de wijk in de file staan om naar de N209 te kunnen rijden en dat de doorstroming op de N209 fors wordt belemmerd.
De fractie van Leefbaar 3B is heel benieuwd naar de uitkomst van de second opinion van de verkeersontsluiting bij de nieuwbouwlocatie Merenweg.

Heel goed dat bij de participatie vier klankbordgroepen worden betrokken: Seniorenbouw Bleiswijk, Omwonenden Lange Vaart, omwonenden Merenweg en woningzoekenden. Daarnaast worden ook de grondeigenaren en 3B Wonen actief betrokken bij de participatie.
Van groot belang is dat er een goede terugkoppeling is van de klankbordgroepen naar hun achterban. Het zou verstandig zijn als de gemeente daarin de helpende hand biedt. Er moet voorkomen worden dat er gedoe achteraf is van belanghebbenden die niet of niet volledig zijn geïnformeerd.

Als voorschot op de behandeling van het omgevingsplan heeft de Leefbaar 3B woordvoerder, in navolging van wat hij in de raad van 24 februari 2022 heeft gezegd, aangegeven wat de belangrijke uitgangspunten zijn:

  1. Leefbaar 3B gaat ervan uit dat op de locatie Merenweg maximaal 700 woningen worden gebouwd.
  2. De percentages van de verschillende woontypen op beide locaties (Lange Vaart en Merenweg) blijven onveranderd. Dat betekent: 50% betaalbaar en 40% gelijkvloers voor elk van de beide locaties, dat is ook het meest eerlijke.
  3. Leefbaar3B zal bij de behandeling van het bestemmingsplan cq omgevingsplan op de maximaal 3 bouwlagen locatie Merenweg terug komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*