Bestemmingsplan Urban Logistic Campus (ULC A12)

Update 21 december: dit bestemmingsplan is van de agenda gehaald voor 21 december 2023 vanwege een aanvullende brief die de commissie Ruimte nog eerst wil bespreken in januari 2024.

De fractie van Leefbaar 3B zal gaan instemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan Urban Logistic Campus. Het is het voormalige terrein van de veiling The Greenery in de Klappolder in Bleiswijk. Er komt nu een modern, toekomstgericht logistiek bedrijventerrein.

Een viertal omwonenden hebben in een zienswijze hun zorgen en bezwaren tegen dit bestemmingsplan opgeschreven. Het gaat om vier punten.

  1. Toename van verkeer

De verkeerstoets van Arcadis geeft de vergelijking weer met toen The Greenery nog 100% in bedrijf was en nu de nieuwe situatie betreffende de Urban Logistic Campus. Dat is voor Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk een logische vergelijking, waarbij er wel de prognose is dat er een beperkte toename van verkeer is en wel met name op de N209.

  1. Verkeersveiligheid Klappolder

De zorgen over de verkeersveiligheid in de Klappolder begrijpt Leefbaar 3B. Daarom ook wordt nu door Royal Haskoning DHV een multimodaal verkeersonderzoek van de N209 gedaan én de infrastructuur Klappolder, waar het nieuwe logistieke bedrijventerrein komt. Het onderdeel Klappolder richt zich op verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling.

De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot het aanpakken van gevonden knelpunten in het openbaar gebied in de Klappolder. Die zullen dan opgelost moeten worden, maar dat staat los van dit bestemmingsplan.

  1. Wooncomplex arbeidsmigranten

In huisvesting van arbeidsmigranten in de voorstrook van het plangebied ULC A12 is geen onderdeel van dit bestemmingsplan. Dit ligt buiten het voorgestelde bestemmingsplan. Als daar plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten op tafel komen, dan komt dat later aan de orde in de raadscommissie Ruimte en gemeenteraad. Dan zal de raad besluiten of daar wel of geen huisvesting voor arbeidsmigranten komt.

  1. Waardevermindering

Als er sprake is van waardevermindering veroorzaakt door de vaststelling van het bestemmingsplan ULC A12 geldt hiervoor de wettelijke regeling met betrekking tot planschade. Een verzoek tot planschade, door waardevermindering van een woning, kan ingediend worden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.

De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan Urban Logistic Campus (ULC A12).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*