Ontevreden over WMO vervoer taxi Noot Personenvervoer

Naar aanleiding van artikelen in de Heraut en Hart van Lansingerland over de slechte dienstverlening van Noot Personenvervoer heeft Leefbaar 3B vragen gesteld in de gemeenteraad van Lansingerland.

Noot Personenvervoer verzorgt voor onze gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) personenvervoer voor inwoners die daarvoor een indicatie hebben.

Met ingang van 1 juli 2023 heeft Noot Personenvervoer de WMO ritten overgenomen van taxi Woning. In oktober, november en nu ook in december wordt in de lokale kranten geschreven over de slechte dienstverlening en ontevredenheid van de inwoners, die gebruik maken van het WMO vervoer van Noot. Het betreft veelal lange wachttijden, iemand vergeten op te halen, onheuse bejegening, niet altijd hulp bij in- en uitstappen, chauffeurs die niet bekend zijn in de regio of slecht kunnen omgaan met de navigatieapparatuur. Klachten worden genegeerd of niet serieus genomen. Eerder al vroegen we aandacht voor de grote hoeveelheid klachten.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft het college gevraagd om een reactie op de terechte klachten die zijn geuit door de inwoners, waarbij de nadruk moet liggen op het dwingend opleggen van verbeteringen door Noot Personenvervoer. Wethouder Cnossen gaf aan al een aantal keren met de directie van Noot te hebben gesproken over het niet houden aan het contract. Zij gaf aan er alles aan te doen om het slechte vervoer te verbeteren. Er komt binnenkort hierover een brief van het college naar de raad en die zal in de commissie Samenleving van 18 januari worden besproken.

Verder heeft de wethouder toegezegd vrijdag 22 december contact op te nemen met Noot Personenvervoer om de zorgen van de gemeenteraad over te brengen en om in ieder geval met de Kerstdagen en jaarwisseling voor de deur te zorgen voor goed vervoer voor onze inwoners die afhankelijk zijn van WMO vervoer door Noot Personenvervoer.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*