OV slecht in weekend- en avond binnen Lansingerland

 • Bus 174 rijdt niet ’s avonds, in de weekenden en op feestdagen;
 • Bus 171 niet rijdt in de weekenden en op feestdagen;
 • ’s Avonds, in de weekenden en op feestdagen is er geen busverbinding naar een station van de Randstadrail;
 • ’s Avonds, in de weekenden en op feestdagen is er geen busverbinding tussen het grootste deel van Berkel en Rodenrijs enerzijds en anderzijds Bergschenhoek en Bleiswijk;
 • Er is geen directe busverbinding tussen Rodenrijs en Berkel, er is zelfs geen overstappunt;
 • De woonwijken langs de Anjerdreef in Rodenrijs en langs de Oostersingel in Berkel hebben geen openbaarvervoer.
 • Langs en nabij de Anjerdreef en de Oostersingel wonen veel senioren;
 • De senioren nabij de Anjerdreef en de Oostersingel hebben geen busverbinding met het centrum van Berkel;
  Veel senioren nabij de Anjerdreef en de Oostersingel zijn niet in staat de lange afstand naar nieuwe halteplaatsen te lopen;
 • Deze senioren zijn nu aangewezen op de Beltax, à € 18,- (i.p.v. ongeveer € 1,20) om naar de markt in Berkel te gaan en weer terug naar huis.

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft in de gemeenteraad er alles aan gedaan om het openbaar vervoer in Lansingerland te verbeteren.
Leefbaar staat echter alleen: CDA, VVD, PvdA, CU en Huis de Haas vinden het zo wel goed. Ze willen zich er wel voor inzetten om bus 174 ook ’s avonds in de weekenden te laten rijden. Maar van acties om dat te realiseren heeft Leefbaar 3B nog niet gehoord.
Mooie woorden, maar daden hebben wij nog niet gezien. Voorlopig blijft het behelpen met de weekend- en avond bus verbindingen binnen Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*