Bij Leefbaar 3B veiligheid hoog in het vaandel.

Naar aanleiding van de nota “Veiligheid tot in de kern”

Veiligheid is een van de eerste levensbehoeften. Het zorgen voor een veilige omgeving is een kerntaak van de overheid, dus ook van de gemeente Lansingerland.De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. In het verlengde daarvan kan gesteld worden dat het gevoel van veiligheid fors wordt bepaald door een kleine harde kern overlastplegers en jonge criminelen die van kwaad tot erger gaat. Zij drukken een stempel op het onveiligheidsgevoel.

Het veiligheidsprobleem moet worden aangepakt, daar waar het het sterkst wordt gevoeld en het best wordt gezien. En wel op lokaal niveau.

Dus hard aanpakken die harde kern van overlastplegers en jonge criminelen.

Aanpakken die Oost-Europese bendes die veel woninginbraken doen.

Aanpakken die jongeren die op vrijdag- en zaterdagnacht vaak een spoor van vernielingen achterlaten.

Dit zijn zwakke schakels in de veiligheidsketting.

Veiligheidsketen: Pro-actie – Preventie – Preparatie – Repressie – Nazorg.

Wat gebeurt er met de harde kern van overlastplegers na de repressie. In de praktijk is de nazorg dat de jonge crimineel na één of twee uur weer op straat staat en weer verder kan gaan met zijn overlast. Dat is de kern. Hoe wordt dat opgepakt. Dat is de zwakke schakel in de veiligheidsketen. Dat heeft te maken met het veiligheidsgevoel.

Het doel van veiligheidsbeleid is ook het voorkómen van onveiligheid en het aanpakken van onveilige situaties. Dus de gemeente proactief en preventief aan de slag gaan.

Natuurlijk is veiligheid een veelomvattend begrip.

Veiligheid op straat, veiligheid in je eigen huis, verkeersveiligheid, brandveiligheid, veiligheid op school, oplichting, diefstal, integriteit, enz.

In alle velden moeten de zwakke schakels verstrekt worden, zodat er een sterke veiligheidsketen in Lansingerland komt.

Dat zal de komende tijd met name inspanning vergen, maar ook geld.

Nu is voor heel Lansingerland in de begroting € 80.000 opgenomen.

Dat is veel te weinig. In de kadernota van juni 2010 moet de raad van Lansingerland extra geld opnemen om de integrale veiligheid te verbeteren.

Integrale veiligheid. Samenhang van meerdere gemeentelijke beleidsvelden wat betreft veiligheid (facetbeleid wordt dat genoemd). Alle portefeuilles van het college moeten hier dan ook wel bij betrokken zijn en dat is nu niet altijd het geval.

Inzet van inwoners kan bijdragen aan vermindering van criminaliteit. Zaken melden aan de politie, aangifte doen en anderen aanspreken op hun gedrag. Alhoewel dat laatste niet altijd zonder risico is.

Veel zorg heeft Leefbaar 3B over de feiten genoemd in de nota “Veiligheid tot in de kern”.

Dit staat zoal in deze nota:
–       Gevolgen recessie levert gevaar op

a.      toename criminaliteit – afname veiligheid;

b.      toename jeugdwerkloosheid;

c.      bezuinigingen op politie – minder blauw op straat.

Zaken die elkaar versterken:

–       Toename

a.      Woninginbraken;

b.      Auto-inbraken;

c.      Diefstal scooters, bromfietsen en fietsen.

 

–       Er is een relatie met de toename van het algemeen gevoel van onveiligheid en mate van verstedelijking. Lansingerland verstedelijkt.

 

Waardoor het risico verhoogt:

 

–       Prioriteit geven aan symptomen die invloed hebben op kwaliteit van de leefomgeving

a.      Overlastgevende jeugd;

b.      Vernielingen;

c.      Graffiti;

d.      Woning- en auto-inbraken;

e.      Onveiligheidsgevoelens.

 

–       Er is een verhoogd veiligheidsrisico bij de jeugd al er sprake is van een combinatie van:

a.      lage of geen opleiding;

b.      alcohol- en drugsgebruik;

c.      gezinsproblematiek.

 

Van groot belang deze individuele jongeren er vroegtijdig te signaleren, er uit te pikken en extra aandacht te geven.

 

De prognose is echter dat het aantal jeugdoverlast gerelateerde incidenten in 2010 en komende jaren een aanzienlijke groei te zien zal geven.

 

Zorgelijk dus.

 

Het is nu redelijk veilig in vergelijking met de grote stad. Let op, dadelijk zijn wij niet dorps meer maar ook grootstedelijk, met alle ermee samengaande onveiligheid. Preventief zal dat maar zeker ook repressief binnenkort veel meer inzet vragen van de gemeente Lansingerland en de politie.

 

De nota “Veiligheid tot in de kern” is een uitstekend uitgangspunt voor een goed veiligheidsbeleid. Dat staat bij Leefbaar 3B hoog in het vaandel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*