Aanrijtijden ambulance moeten drastisch lager

Afgelopen woensdag 8 juni besprak de commissie Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond. Elke vier jaar moeten de veiligheidsregio’s een beleidsplan ontwikkelen. Elke gemeente wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze aan te leveren. Het nieuwe beleidsplan 2023-2027 is duidelijk, veelomvattend, heeft oog voor klassieke risico’s zoals branden, maar ook nieuwe ontwikkelingen, zoals (ultra) hoogbouw, de energietransitie en digitale verstoringen. Desondanks heeft Leefbaar 3B zorgen over de invulling van de ambulancezorg en brandweerzorg in onze gemeente. Woordvoerder Terry Duivesteijn maakte in het debat klip en klaar duidelijk dat er iets moet veranderen in de aanrijtijden van de ambulances in onze gemeente.

Aanrijtijden ambulances moeten omlaag

Leefbaar 3B en het nieuwe college hebben de ambitie uitgesproken om een hartveilige gemeente te worden. Hartveilig houdt in: snelle inzet van burgerhulpverleners bij een reanimatie, snel een AED beschikbaar, maar ook zo snel mogelijk een ambulance ter plaatse. De vastgestelde norm van aanrijdtijden voor ambulances is dat 95% van de spoedritten binnen 15 minuten ter plaatse is. In Lansingerland wordt de norm al jaren niet gehaald. In april 2022 kwam slechts 75,2% van de spoedritten op tijd ter plaatse: 1 op de 4 keer kwam de ambulance dus te laat. Dat ligt niet aan de ambulancemedewerkers – zij doen hun uiterste best – maar aan de indeling van postlocaties, de bezetting van die locaties en beleidskeuzes die bij de VRR liggen.

Professionals geven aan dat dit in de praktijk bij een reanimatie betekent dat iemand overlijdt en dus geen eerlijke kans heeft gekregen. En dat is stuitend; we hebben nota bene in onze eigen gemeente (Berkel en Rodenrijs) een ambulancepost. Des te meer is het zorgelijk dat ons signalen bereiken dat deze ambulancepost consequent onderbezet is.

Wat Leefbaar 3B betreft wordt in de zienswijze stevig gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio: enerzijds dat de aanrijtijden nu echt omlaag gaan voor Lansingerland, anderzijds dat de ambulancepost in Berkel consequent bemand wordt en niet het kind van de rekening is bij personeelstekorten.

Zorgen over ‘optimale brandweerzorg’

Verder vragen wij ons af wat de gevolgen voor Lansingerland zijn dat de brandweer “een dynamisch bedrijfsvoeringsmodel ontwikkelt voor de brandweerzorg dat risicogericht is en passend bij de dynamiek van de regio”. Als wij minder incidenten kennen dan de regio, wat heeft dit dan voor consequenties voor onze kazernes? De burgemeester geeft aan dat het gaat om het behalen van een maximaal resultaat met de beperkte middelen die er zijn. Wij zullen dit scherp in de gaten houden en in contact blijven met onze brandweervrijwilligers.

Uitstel zienswijze

Tijdens de commissievergadering is besloten het indienen van de zienswijze uit te stellen en eerst in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio tijdens een kennismaking die gepland staat voor 29 juni a.s. Leefbaar 3B zal daar wederom bovengenoemde zorgen kenbaar maken. Na de kennismaking zal de zienswijze worden opgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*