Kansen voor knarrenhof op locatie Klein Berkeloo

In de Commissie Ruimte van 7 juni stond een nota van uitgangspunten geagendeerd voor woningbouwontwikkeling op locatie Klein Berkeloo (eerder bekend als het schapenweitje) in Berkel en Rodenrijs. De aanleiding voor de Nota is het initiatief van ontwikkelaar Kieboom & Van Wezel die de locatie wil ontwikkelen voor woningbouw.

In de commissie liet woordvoerder Machiel Crielaard namens Leefbaar 3B weten dat we voorstander zijn van de vaststelling van de nota van uitgangspunten. Leefbaar 3B is groot voorstander van de bouw van meer woningen voor senioren. Hierdoor komen eengezinswoningen eerder vrij voor jonge gezinnen, die al jaren op een woning wachten. Lansingerland is tevens een van de partijen die de convenant Wonen en Zorg heeft ondertekend waarin duidelijk wordt dat door toenemende vergrijzing een enorm tekort dreigt aan gelijkvloerse woningen. Leefbaar 3B wil daarom intensivering van kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen, ook wel bekend als knarrenhofjes. Wat ons betreft biedt Klein Berkeloo een mooie kans om dit hier te ontwikkelen, want zoals ook vermeld staat in de nota van uitgangspunten, zorgt het Sint Franciscus Gasthuis Berkel als zorgvoorziening direct in de buurt voor aantrekkelijkheid van een ontwikkeling op deze locatie voor ouderen.

Leefbaar 3B gaf ook complimenten voor het bijgevoegde participatielogboek. Dit maakte goed inzichtelijk welke bezwaren er leven bij omwonenden. Een buurtbewoner kwam ook inspreken in de commissie en uitte vooral zijn zorgen over de groenvoorzieningen. Hij vreest dat als parkeervoorzieningen gerealiseerd worden aan de randen van het plangebied de bomen waar de bewoners nu op uitkijken dreigen te verdwijnen. Leefbaar 3B constateert in de nota van uitgangspunten dat de doelstelling is geformuleerd om een duurzame leefomgeving te realiseren met veel groen en blauw. Wethouder Cnossen kon ons tevens geruststellen dat het huidige groen zoveel mogelijk behouden blijft. Dit vinden we belangrijk, want het draagt bij aan behoud van een goede leefomgeving. Op de vragen van Leefbaar 3B over het vervolgproces reageerde de wethouder dat inwoners goed meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het omgevingsplan.

Woordvoerder Machiel Crielaard is ingegaan op de uitnodiging van de inspreker om binnenkort op locatie te komen kijken. Leefbaar 3B is immers bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. In de raadsvergadering van 30 juni zal dit als bespreekpunt behandeld worden, omdat sommige partijen amendementen overwegen over de bouwhoogte en het percentage sociale huurwoningen. Wat Leefbaar 3B betreft is de nota van uitgangspunten zoals deze voorligt al akkoord, maar dat laat onverlet dat we een zorgvuldige afweging zullen maken op eventuele amendementen.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*