Dertig seniorenwoningen bij De Wildert

De gemeenteraad heeft een nota van uitgangspunten opgesteld waarmee de raad instemt met de bouw van 30 gelijkvloerse sociale huurwoningen voor ouderen, in dit geval voornamelijk 75+’ers. 3B Wonen gaat de bouw realiseren. Ook komt er een huisartsenpraktijk met vier spreekkamers en een kleine apotheek. Voordeel van deze locatie is dat het winkelcentrum en de zorg in de buurt zijn.

Het was een moeilijke keus voor de raad. Niet iedereen in de omgeving is het eens met dit plan. Maar er moet door de raad wel een keuze gemaakt worden en zoals altijd moeten de raadsleden een afweging maken tussen algemeen belang en individueel belang. In dit geval is het algemeen belang de behoefte aan gelijkvloerse sociale huurwoningen voor ouderen. Dat moeten de raadsleden afzetten tegen het individuele belang van de omwonenden. Dat individuele belang is de te hoge bouw aan de Wilhelminastraat (drie bouwlagen met plat dak), verdwijnen van groen en de gevel op de begane grond bij de entree van de huisartsenpraktijk en de apotheek past niet in een woonstraat. Dat het groen nagenoeg intact blijft nagenoeg zeker.

Een motie ingediend door Jan Jumelet van WIJ Lansingerland en mede ondertekend door Leefbaar 3B, VVD en de ChristenUnie roept het college op er bij 3B Wonen op aan te dringen dat bij de nadere uitwerking van de nota van uitgangspunten richting bestemmingsplan rekening te houden met:
• Het bouwontwerp moet goed passen in de directe omgeving;
• Het grasveld en de bomen aan de Wilhelminastraat moeten zoveel mogelijk gehandhaafd blijven;
• Het parkeren moet binnen het plangebied gebeuren en mag niet ten koste gaan van het grasveld en de bomen aan de Wilhelminastraat;
• De gevel op de begane grond aan de Wilhelminastraat (huisartsenpraktijk en apotheek) moet passen in de omgeving en geen winkeluitstraling hebben;
• De omwonenden moet betrokken blijven in het komend proces naar een zo optimaal mogelijk ontwerp.

Om er zeker van te zijn dat de gevel op de begane grond aan de Wilhelminastraat (huisartsenpraktijk en apotheek) past in de woonstraat heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk een amendement ingediend mede ondertekend door WIJ Lansingerland, VVD en het CDA om in de Nota van Uitgangspunten op te nemen dat de gevel op de begane grond aan de Wilhelminastraat (huisartsenpraktijk en apotheek) die herkenbaar en nadrukkelijk passend is in een woonstraat. Dus geen neonreclames en andere in het oog springende boodschappen en reclames.

Dit besluit van de raad is een mooie eerste stap naar 30 broodnodige gelijkvloerse sociale huurwoningen voor senioren. Doordat de senioren veelal een grotere woning achterlaten, wordt hiermee de kans voor jonge gezinnen op het kunnen betrekken van een goedkope eengezinswoning groter.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*