Fractie

Het integraal huisvestingplan

Het integraal huisvestingplan voor scholen is een enorm omvangrijk dossier. Er waren 13 vragen aan de commissie samenleving gesteld, met allemaal een dik achterliggende dossier. Er was veel leeswerk en vooral veel investering in de […]

Fractie

Integrale Kind Centra in Lansingerland”

Tijdens de commissie Samenleving op 9 juli jl. werd het onderwerp“Vaststellen van nieuw beleid ten aanzien van de vorming van Integrale Kind Centra in Lansingerland” op de agenda gezet.Volgens Leefbaar 3B lost dit goed uitgewerkte […]

Fractie

Geen dark stores in Lansingerland

Tijdens de afgelopen commissie Algemeen Bestuur heeft Leefbaar 3B bij monde van Terry Duivesteijn vragen gesteld over de uitstraling van de dierenwinkel aan de Kerksingel in Berkel en Rodenrijs. Steeds vaker spraken inwoners Jan Pieter […]

Fractie

Aanrijtijden ambulance moeten drastisch lager

Afgelopen woensdag 8 juni besprak de commissie Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond. Elke vier jaar moeten de veiligheidsregio’s een beleidsplan ontwikkelen. Elke gemeente wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze […]