Fractie

Terugblik 2022

De fractie van Leefbaar 3B kijkt terug op een bewogen jaar. De gemeenteraadsverkiezingen leidden tot een nieuwe, dynamische, fractie. We zaten na maart echter zeker niet stil en hebben flink geïnvesteerd in het nakomen van […]

Bestuur

Nieuwe bestuursvoorzitter

Tijdens de ALV van 28 november is Carin van Rooijen gekozen als voorzitter van het bestuur en neemt daarmee de hamer over van Jean-Paul Meuldijk, die nu als raadslid is geïnstalleerd. Eerder dit jaar besloot […]

Fractie

De sportbox in Lansingerland een feit

Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting op 3 november 2022 is het amendement van Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich, over de Sportbox of Sportautomaat, door fractievoorzitter Don Van Doorn ingebracht en met meerderheid van stemmen […]