Leefbaar 3B is overlast deelscooters zat

Woensdag 7 december 2022 stond de behandeling van de APV 2023 op de agenda. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat de regelgeving die de gemeente opstelt, dus o.a. regels waar onze boa’s op kunnen handhaven.

De APV 2023 is aangepast om een betere aanpak tegen ondermijning mogelijk te maken en bevat een aantal aanpassingen ten behoeve van de komende Omgevingswet.

Maar wat Leefbaar 3B betreft mist er een belangrijk deel in de nieuwe APV, namelijk een manier om overlast door deelscooters tegen te gaan. In 2020 zijn er 55 meldingen van overlast binnengekomen bij de gemeente en in 2021 kwamen daar nog eens 175 meldingen bij. En dan gaat het zelfs over de coronajaren en over de mensen die überhaupt bereid zijn dit te melden bij de gemeente.

In de huidige praktijk wordt de bal bij de aanbieders gelegd om op meldingen van overlast te reageren en wordt door die aanbieders nauwelijks proactief gecontroleerd op hoe de deelvoertuigen worden geparkeerd. Leefbaar 3B vindt dat veel te vrijblijvend en wat ons betreft gaat hier verandering in komen.

Woordvoerder Terry Duivesteijn kwam met twee voorstellen in de commissievergadering om de overlast door deelscooters op te lossen:

Ten eerste stelt Leefbaar 3B voor om een vergunningsplicht in de APV op te nemen voor aanbieders van deelmobiliteit. Dan kunnen er namelijk tussen de gemeente en de aanbieders concrete afspraken over het gebruik van de openbare ruimte gemaakt worden en verdwijnt de vrijblijvendheid waar nu sprake van is.

Ten tweede stelt Leefbaar 3B voor om artikel 2:51 uit te breiden. Dit artikel gaat over fietsen en bromfietsen. Wij willen dat fietsen en bromfietsen ook kunnen worden verwijderd als die de doorgang op een trottoir hinderen of belemmeren, als ze het uiterlijk aanzien van de gemeente schaden of als ze overlast veroorzaken.

Uit de discussie volgde dat deze voorstellen voor de andere fracties op dit moment te vroeg komen. Leefbaar 3B zal dan ook een bespreekpunt agenderen in commissie Ruimte om te bezien of we in de komende maanden met een passende aanpak kunnen komen. Op de suggestie om eerst een integrale visie op deelmobiliteit te ontwikkelen, lijkt het ons zinvoller om nu met gezond verstand te handelen in plaats van wéér een tijdrovende visie te ontwikkelen.

Leefbaar 3B kwam nog met een derde voorstel voor wijziging van de APV 2023 om op de opkomst en toelating van elektrische steps tot de openbare weg te anticiperen. In de huidige APV is het betreffende artikel 2:51 alleen van toepassing op overlast van fietsen en bromfietsen. Kijkend naar omringende landen, waar de deelstep soms nog succesvoller is dan de deelscooter, lijkt het ons verstandig om de elektrische step nu ook al op te nemen in de APV, zodat ook op overlast door elektrische steps gehandhaafd kan worden. Namens Leefbaar 3B overweegt en onderzoekt Terry Duivesteijn een amendement om deze op te nemen in de APV 2023.

1 Trackback / Pingback

  1. Leefbaar 3B voorziet overlast elektrische steps - Leefbaar 3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*