Raad steunt unaniem voorstel Leefbaar 3B tegen overlast elektrische steps

In landen om ons heen zien we dat elektrische steps massaal gebruikt worden, al dan niet door aanbieders van deelmobiliteit. In Nederland wordt de elektrische step vanaf volgend jaar ook toegelaten tot de openbare weg, op zich een mooi innovatieve ontwikkeling. Zelfs nu al zien we gebruikers van deze elektrische steps en het is dan ook onze verwachting dat er ook in Nederland veel gebruik van gemaakt zal worden. Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordering (APV) 2023 ontdekte Terry Duivesteijn echter, dat er niks tegen hinderlijk geparkeerde elektrische steps kan worden ondernomen, omdat die niet worden benoemd in de APV. Hoe gemakkelijk en fijn de steps ook in gebruik zijn, overlastgevende steps moeten wel kunnen worden verwijderen. De elektrische step valt buiten de reikwijdte van het betreffende APV artikel 2:51, omdat de step als “Bijzondere bromfiets” wordt geclassificeerd en in het artikel alleen “fietsen en bromfietsen” worden benoemd. Strikt genomen kan een elektrische step dan niet verwijderd worden door handhavers. Zoals aangekondigd in de commissievergadering, bereidde Leefbaar 3B duoraadslid Terry Duivesteijn daarom een amendement voor dat ervoor zorgt dat de ‘bijzondere bromfiets’ ook wordt opgenomen in het betreffende artikel. Tijdens de raadsvergadering op 22 december 2022 kreeg het amendement, ondertekend door Don van Doorn en mede ondertekend door het CDA, unanieme steun.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*