Verkeersveiligheid van de Kooilaan heeft aandacht van Leefbaar 3B

In de commissievergadering Ruimte van 10 januari 2023 sprak de commissie over de (verkeers)veiligheid van de Kooilaan. De aanleiding is een petitie die meer dan 470 keer is ondertekend door inwoners die zich zorgen maken om de veiligheid van deze weg. Leefbaar 3B was blij met de agendering van dit bespreekpunt. Onze fractie was aanwezig bij de overhandiging van de petitie aan de burgemeester. Daar maakten de inwoners goed duidelijk wat hun zorgen zijn. Daarnaast heeft Johan Philippens meerdere keren gesproken met omwonenden over hun zorgen.

In de commissievergadering voerde Machiel Crielaard het woord. Namens Leefbaar 3B gaf hij aan dat onze fractie de zorgen van de inwoners erkend en wat ons betreft komt er dan ook snel een oplossing om de Kooilaan veiliger te maken. Daarbij merkt Leefbaar 3B wel op dat een oplossing niet eenvoudig is. De weginrichting is namelijk niet passend om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Een lastige opgave dus voor het college. Leefbaar 3B is blij dat de wethouder en ambtenaren in elk geval om de tafel gaan met inwoners en de wegeigenaar en wegbeheerder (Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer). Onze fractie zal de ontwikkelingen rond de Kooilaan op de voet volgen en wij hopen spoedig geïnformeerd te worden welke oplossingen getroffen gaan/kunnen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*