Commissie ruimte spreekt door over de Hoefweg

In de commissievergadering Ruimte van dinsdag 8 november stond wederom het bestemmingsplan buitengebied Bleiswijk, herziening Hoefweg 184-186 op de agenda. De reden voor een tweede bespreking in de commissie was de onduidelijkheid die bleef na de eerste bespreking. Dit maakte het agendapunt nog niet rijp voor besluitvorming in de afgelopen gemeenteraad.

Woordvoerder Machiel Crielaard gaf namens Leefbaar 3B aan dat we blij zijn met de raadsinformatiebrief die het college aan de raad had gestuurd. Daarmee werd op een aantal punten onduidelijkheden opgehelderd. Zo is opheldering gekomen over de plaatsing van een loods op het terrein. Er is verzekerd dat deze alleen voor stalling en niet voor onderhoud. Hiermee zijn voor de fractie van Leefbaar 3B zorgen omtrent geluidsoverlast weggenomen.

Onduidelijk bleef de situering van het pand. Als argument wordt het historisch lint genoemd. Deze argumentatie vond de fractie van Leefbaar 3B vrij matig. De inspreker maakte ook duidelijk dat andere panden aan het historisch lint ook haaks op de weg zijn geplaatst. Tevens meende Machiel Crielaard dat de vastgestelde beleidskaders deze ruimte bieden. Daarom vond Leefbaar 3B dat meerdere scenario’s onderzocht moeten worden om te komen tot een situering waarmee consensus met de inwoners bereikt kan worden. De wethouder reageerde op deze voorstellen vrij duidelijk. Namelijk dat als fracties een andere situering van het pand wensen zij tegen het bestemmingsplan zijn en zij beter gewoon tegen kunnen stemmen. Dit plaatst Leefbaar 3B voor een lastige spagaat. We vinden immers de kwalitatieve impuls ook belangrijk. Het huidige terrein is rommelig en het bestemmingsplan zal bijdragen aan een mooie entree van Bleiswijk vanaf de A12. Idealiter vindt deze ontwikkeling plaats in harmonie met omwonenden, maar dit lijkt het college gehoord hebbende niet mogelijk. De fractie van Leefbaar 3B zal zich hier binnenkort over buigen om tot een weloverwogen oordeel te komen in de komende raadsvergadering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*