Provincie beslist! Driehoek Noordpolder 165 woningen

Leefbaar 3B heeft de brief (de zogenaamde aanwijzing) van de provincie over de Driehoek Noordpolder in Berkel op de agenda van raadscommissie Ruimte van 8 november gezet. De provincie legt de gemeente Lansingerland op in de Driehoek Noordpolder 165 woningen te bouwen, waarvan 50 sociale huurwoningen. Het bestemmingsplan moet uiterlijk over een jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad, stelt de provincie.
“De strijd is gestreden met de provincie en de provincie heeft gewonnen. Dus we gaan het nu doen zoals de provincie het wil”, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan.

De fractie van Leefbaar 3B heeft zich afgevraagd: zullen we in beroep gaan bij de Raad van State tegen de beslissing van de provincie. We hebben daar met pijn in het hart van afgezien. De Raad van State beoordeelt of de aanwijzing van de provincie conform wet- en regelgeving juridisch juist is opgesteld. En dat is het geval. Inhoudelijk toetst de Raad van State niet. De Raad van State kijkt niet naar de verkeerskundige ontsluiting. Kijkt niet naar het aantal woningen en kijkt niet naar de soort woningen. En dat is teleurstellend. Maar het is niet anders. Zodoende vindt Leefbaar 3B dat geen beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, omdat het kansloos is. Daarna gaven zes fracties aan ook de weg naar de RvS kansloos te vinden. De fractie van het CDA vindt dat zeven fracties de handdoek in de ring gooien. Het CDA ziet mogelijkheden om de aanwijzing van de provincie opnieuw te bespreken en daarmee van tafel te krijgen. Was dat maar waar. Bij de CDA-fractie ontbreekt het blijkbaar aan voldoende juridische kennis betreffende wet- en regelgeving ten aanzien van een provinciale aanwijzing. Ook de politieke realiteit ontgaat de CDA-fractie. Provinciale Staten heeft eind augustus aangegeven dat er gebouwd kan worden in de Driehoek Noordpolder.

Het probleem van de ontsluiting van het nieuwe wijkje, daar trekt de provincie zich niets van aan. De provincie zegt: “De verkeersontsluiting staat de uitvoering van de aanwijzing niet in de weg. Het is aan de gemeente om in de bestemmingsplanprocedure de verkeersontsluiting nader uit te werken.” Met andere woorden, zoek het maar uit gemeente met die moeilijke ontsluiting. Blijkbaar durft de provincie de confrontatie met de bewoners van de Edelsteenbuurt via een participatietraject niet aan.

Nu snel aan de slag. De nieuwe concrete opdracht moet samen met de omwonenden worden opgepakt en uitgewerkt om er het beste van te willen maken. Het eerst staat de ontsluiting voor autoverkeer op het programma. Leefbaar 3B heeft altijd gezegd: “Er mag gebouwd worden in de Driehoek Noordpolder, maar geen ontsluiting midden door de Edelsteenwijk.”

1 Comment

  1. In het verkiezingsprogramma van 3b staat: “ Driehoek Noordpolder
    Leefbaar 3B ziet woningbouw in de Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs niet zitten. De enige mogelijke ontsluiting van auto’s loopt door de Edelsteenbuurt en dat is wat betreft de verkeersveiligheid en woongenot onmogelijk.”

    En nu zegt u: “ Leefbaar 3B heeft altijd gezegd: “Er mag gebouwd worden in de Driehoek Noordpolder, maar geen ontsluiting midden door de Edelsteenwijk.”

    Kent u uw eigen verkiezingsprogramma niet??

    Wat een teleurstelling. Draaiende politicie! Eerst stemmen binnenhalen en dan zelfs je eigen programma tegenspreken!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*