Onbegrijpelijke stap van de provincie betreffende de Driehoek Noordpolder

“Schandalig dat de provincie een dag na de verkiezing deze pro-actieve aanwijzing naar de nieuw gekozen raad stuurt. De provincie wist dat de raden op 30 maart worden geïnstalleerd. Dus 17 dagen van de reactietermijn van 42 dagen zijn dan al verlopen. Ook weet het college dat er op 25 april nog geen nieuw college is. De provincie brengt hiermee raad en college in een onmogelijke positie.” Zo begon de spreekbeurt van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk in de vergadering van de commissie Ruimte.

Het agendapunt is door D66 (woordvoerder Michiel Muis) en Leefbaar 3B ingebracht. In de aanwijzing van de provincie staat dat binnen een jaar een bestemmingsplan moet worden opgesteld en dat daar minimaal 50 sociale huurwoningen in zijn opgenomen. College en raad hebben ruim een jaar geleden besloten het dossier Driehoek Noordpolder (DNP) te laten liggen tot na de verkiezingen en de vorming van het college. Dat heeft de provincie doorkruist. Het ergste van alles is dat de provincie met haar handelen de inwoner buitenspel zet. De kloof burger en politiek is hier weer groter mee geworden. Weer extra verlies van vertrouwen van de burger in de politiek. Burgerparticipatie is in dit geval door provincie met voeten getreden.

De raadscommissie Ruimte heeft besloten om een zienswijze in te dienen bij de provincie, waarbij de provincie wordt gevraagd de aanwijzing in te trekken. De gemeenteraad van Lansingerland zal, zoals afgesproken, in de loop van dit jaar een besluit nemen over al of niet woningbouw in de Driehoek Noordpolder in Berkel en zal daarbij zeker burgerparticipatie bij betrekken.

Aanstaande donderdag 21 april 2022 om 19:00 is een extra raadsvergadering gepland om de zienswijze naar de provincie vast te stellen. Wachten tot de geplande volgende raadsvergadering van 12 mei zou te laat zijn, omdat de zienswijze uiterlijk 25 april moet zijn ontvangen door de provincie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*