Eerst verkeersontsluiting Driehoek Noordpolder regelen, haalt het niet

Voor de al of niet bebouwing van de Driehoek Noordpolder in Berkel heeft de Provincie de gemeenteraad van Lansingerland opzij geschoven. Dit is niet alleen een kwalijke zaak voor de gemeenteraad, maar in het bijzonder voor 90% van de bewoners van de naast de Driehoek Noordpolder gelegen Edelsteenbuurt. De Provincie heeft bepaald dat er 165 woningen gebouwd moeten worden. Hoe de verkeersontsluiting moet plaatsvinden is een raadsel.

Woordvoerder Jan Pieter Blonk geeft aan dat Leefbaar 3B al jaren er voor pleit dat eerst een keus moet worden gemaakt over de verkeersontsluiting en daarna de verdere ruimtelijke invulling.
Het college van Burgemeester en Wethouders geeft aan dat de keus voor de ontsluiting gelijk oploopt met de stedenbouwkundige planning. Dat betekent dat zodra de voorstellen komen waar de woningen gebouwd worden en hoe de straten in het nieuwe woonwijkje gaan lopen, zal ook tegelijkertijd de verbinding met de naastliggende wijken worden aangegeven. Als die verkeersverbinding dwars door de Edelsteenwijk loopt en de raad wil dat wijzigen, is het op dat moment haast onmogelijk dat te doen, omdat de aanloop naar de stedenbouwkundige planvorming dan al in een vergevorderd stadium is. Dat is ook de reden waarom Leefbaar 3B vindt dat eerst moet worden vastgesteld hoe en waar de verkeersontsluiting wordt gepland. Leefbaar 3B wordt hierin gesteund door het CDA en GroenLinks, maar helaas heeft dit standpunt daarmee geen meerderheid in de raad van Lansingerland.

Leefbaar 3B twijfelt nog hierover in de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart een motie in te dienen. De kans dat de motie een meerderheid zal halen is klein omdat de vijf andere fracties de besluitvorming over de verkeersontsluiting en de activiteiten richting bestemmingsplan wel tegelijkertijd willen doen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*