Wethouder Kathy Arends zwaar onder vuur over Driehoek Noordpolder (2)

Graag wil ik nogmaals aandacht schenken aan de gemeenteraadsvergadering van 22 april over de Driehoek Noordpolder.
Elke week lees ik met aandacht niet alleen de politieke artikelen in de Heraut maar ook de ingezonden brieven van inwoners van Lansingerland. Er is genoeg aanleiding om ook deze week over de Edelsteenbuurt en de Driehoek Noordpolder te schrijven op de site van Leefbaar 3B.

Wat ik verleden week al schreef, de burgerparticipatie Driehoek Noordpolder is slecht verlopen. Door de onverwachte presentatie van de Nota van Uitgangspunten voor woningbouw in de Driehoek Noordpolder zijn de bewoners van de Edelsteenbuurt door wethouder Kathy Arends enorm verrast en heeft het vertrouwen in haar een grote deuk opgelopen. Over de Nota van Uitgangspunten heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden.

Verleden week schreef ik dat de interpellatievragen van collega Michiel Muis (D66) inhoudelijk goed door de wethouder zijn beantwoord. Te weten, eerst de ontsluiting voor autoverkeer regelen en daarna pas besluiten over wel of geen woningbouw in de Driehoek Noordpolder. Daarbij heb ik aangegeven dat Leefbaar 3B niet tegen woningbouw is in de Driehoek, maar heb klip en klaar aangegeven dat Leefbaar 3B tegen een ontsluiting is door de Edelsteenbuurt. De ontsluitingsmogelijkheden buiten de Edelsteenbuurt lijken zeer moeilijk te realiseren.

Een groot probleem heeft Leefbaar 3B met de slecht verlopen burgerparticipatie Edelsteenbuurt/Driehoek Noordpolder. In de tweede termijn zou een excuus daarvoor van wethouder Kathy Arends op z’n plaats zijn geweest. Echter dat liet zij na. Ik was daarover zeer geïrriteerd. Dat heb ik in de schorsing van de vergadering voor mezelf geuit, zonder te weten dat mijn microfoon nog aanstond. Het waren geen fraaie woorden, vandaar dat ik ze hier niet herhaal, maar het kwam er op neer dat ik heel boos was over het antwoord van de wethouder.

Ja, Leefbaar 3B heeft tegen de motie van afkeuring gestemd. Hierbij kan ik me indenken dat veel inwoners van Lansingerland zeggen, waarom hebben jullie die motie niet gesteund?
Leefbaar 3B staat met volle overtuiging voor bestuurlijke vernieuwing, waardoor bestuur, politiek en samenleving elkaar weer gaan vertrouwen. Dit kan alleen door oprecht verbinding willen maken, naar elkaar luisteren en de overtuiging dat het bestuur van Lansingerland en de ambtelijke organisatie er voor de inwoners zijn en niet andersom. Leefbaar 3B ziet de beroerde burgerparticipatie zeker niet door de vingers, zoals bewoners in de media suggereren. Iedereen beseft dat het anders moet en dat zal ook op heel korte termijn gaan gebeuren.
De motie van Leefbaar 3B van 31 oktober 2019, die raadsbreed is aangenomen, gaf een tijdpad aan voor verbetering van de Burgerparticipatie. Alle stappen die in de loop van 2020 genomen moesten worden, konden vanwege coronabeperkingen helaas niet doorgaan. De afgelopen weken hebben overduidelijk aangetoond dat dit per direct en met topprioriteit moet worden opgepakt. Burgerparticipatie moet een serieuze herstart krijgen.

Het roer moet per direct om, want er staan heel wat ruimtelijke projecten op de rol. Wij hebben er voor gekozen de wethouder een laatste kans te geven. De motie van 31 oktober 2019 moet met urgentie ter harte genomen worden. Daarbij verwijs ik ook naar het coalitieakkoord waarin staat dat “inwoners oprecht mee kunnen denken over hun omgeving, wijk, straat of maatschappelijke opgave”. Leefbaar 3B zal er strikt op toezien dat dat ook gebeurt.

Ook heb ik kritisch naar mijzelf gekeken en ga mijn controlerende rol een spade dieper steken door elke maand in de commissie Ruimte te vragen naar de stand van zaken betreffende de burgerparticipatie Edelsteenbuurt/Driehoek Noordpolder.

Nu de wethouder wegsturen is om twee redenen geen oplossing:
1. Verbeterstappen zijn mogelijk en de ambtelijke organisatie wordt in die omslag van denken en doen meegenomen. Die verbeterstappen eisen wij op korte termijn. Leefbaar 3B zal er op toezien dat de verbeterstappen burgerparticipatie ook echt gezet worden.

2. Wegsturen van een wethouder kost veel belastinggeld vanwege uit te betalen wachtgeld. Daarom is dat vooralsnog geen oplossing.

Jan Pieter Blonk
Gemeenteraadslid Leefbaar 3B

4 Comments

 1. Wethouder wegsturen?
  De motie behelsde het dossier Driehoek Noordpolder overdragen aan een andere wethouder!
  Of ben je bang dat wethouder Fortuyn (L3B) zich eraan zou vertillen:-)

  De openstaande microfoon en de onparlementaire uitlating van JPB tegen zijn fractievoorzitter kreeg in de Heraut overigens terecht óók veel aandacht.

 2. Van het wegsturen van een wethouder was geen sprake, het ging om een motie waarin teleurstelling werd uitgesproken en dan kan een wethouder rustig blijven zitten. Leefbaar stuurde in het verleden zelfs een eigen wethouder weg en durft nu niet eens te zeggen dat een andere wethouder niet goed bezig is geweest?

 3. Hiermee een reactie op de nieuwsbrief aangaande de Driehoek Noordpolder.
  Jullie standpunt dat er in de Driehoek Noordpolder woningen gebouwd kunnen worden staat haaks ten opzichte van het Coalitieakkoord 2018 – 2022. Alle alternatieven om het nieuwe autoverkeer niet door de Edelsteenwijk te laten gaan gaan ten koste van “groen” en met enorme kosten om deze infrastructuur aan te leggen. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de cultuurhistorische- en recreatieve waarde van dit gebied. Dit zal onder meer gaan blijken wanneer er een MER- rapportage opgesteld gaat worden. Maar dan is het al te laat om terug te komen op genomen besluiten.

  In de loop van de tijd is wel duidelijk geworden hoe de hazen lopen in Lansingerland. De ambtenaren staan in dienst van de bevolking waarbij de Wethouder hun eerste verantwoordelijke is. Schijnbaar zijn de ambtenaren te ver gegaan in toezeggingen aan de projectleiders van Blauwhoed en zijn daarbij volledig voorbijgegaan aan jullie standpunt in het Coalitieakkoord 2028 – 2022. En hebben zij gehandeld zonder eerst na te gaan of deze plannen door de bewoners gedragen zullen worden. Bij de koop van de grond door Kalliste in november 2020 wordt wel duidelijk dat Kalliste schijnbaar een toezegging heeft dat in de Driehoek gebouwd gaat worden. De ambitieuze ambtenaren hebben blijkbaar de Wethouder kunnen overtuigen dat het bouwen van woningen in de Driehoek een gelopen zaak zal zijn. Dit wordt wel duidelijk uit de manier waarop de bewoners met de plannen geconfronteerd werden. Duidelijk wordt ook dat nadat de bewoners zich tegen de plannen zijn gaan verzetten dat de Wethouder c.q. de ambtenaren liever gezichtsverlies lijden ten opzichte van de bewoners dan ten opzichte van de projecteigenaren.

  Is er een oplossing mogelijk? Jazeker, de enige echte oplossing lijkt te zijn dat de wethouder en haar ambtenaren, ten opzichte van dit project, aan de eigenaren ruiterlijk toe geven dat zij te ver zijn gegaan met het wekken van verwachtingen en het hele project af moeten blazen. Als compensatie koopt de gemeente de grond van de huidige eigenaars voor de oorspronkelijke koopprijs (voor Blauwhoed eventueel te verhogen met een inflatievergoeding). De grond wordt door de gemeente toegevoegd als recreatiegebied aan het Annie M.G. Schmidtpark met zo mogelijk een aansluiting met de blauwe slinger.
  Door deze oplossing naar voren te brengen en door de hele gemeenteraad hierin mee te krijgen wordt in elk geval het geschokte vertrouwen van de bewoners in de Edelsteenwijk van zowel de ambtenaren, de wethouder en Leefbaar 3B hersteld.

  Ik wens jullie wijsheid en sterkte bij het afwikkelen van deze zaak.

 4. Wegsturen van wethouder kost belastinggeld, wat dacht u van mislukte ict programma’s. Er komt nooit een sorry, het is altijd het woord beleid.
  Inwoners van Lansingerland het gaat over u maar nooit met u, dat zal altijd zo blijven, zolang de belangen van Den Haag via de ambtenaren in de provincies doorwerken naar de steden. De meesten blijven op poppetjes stemmen zonder maar 1 letter te kennen van de voorstellen van een partij.
  Dus er zal nooit wat veranderen, u bent stemvee voor de dag van de verkiezingen, daarna gepeupel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*