Leefbaar 3B laat de belangen van Lansingerland zwaarder wegen: LOO2 geen vanzelfsprekendheid

Afgelopen donderdag stond de LOO2 (Langdurige opvang voor ontheemde Oekraïeners) op de agenda van de commissie Samenleving. Het college heeft in aanloop naar deze bespreking vijf locaties aan de Noordeindseweg, boven de Driehoek Noordpolder waar deze week al veel om te doen was, onderzocht. Na het participatieproces en technische beoordeling, zijn nog 3 locaties overgebleven.

Kijkend naar de volle publieke tribune en de realistische boodschap die zij ons meegaven, blijft het onverteerbaar dat deze gemeenteraad – met betrekking tot de besluitvorming door een aanwijzing van Ollongren (D66) en Broekers-Knol (VVD) eind 2021 aan deze regio – buitenspel is gezet. Daarom is het van cruciaal belang dat het college onze adviezen blijft vragen en deze nadrukkelijk betrekt bij hun definitieve besluitvorming.

De fractie van Leefbaar 3B heeft vanaf het begin geworsteld met dit lastige dossier. Hulp bieden aan vluchtelingen uit de eigen regio is waar wij voor staan, maar dit kan op gemeentelijk niveau niet tegen iedere prijs. Daarom hadden we vijf randvoorwaarden geformuleerd, waarbij actuele ontwikkelingen een heroverweging van de voorgestelde plannen rechtvaardigen.

Heroverweging van Realisatie

Don van Doorn kwam tot de conclusie dat de actuele ontwikkelingen vier van de vijf overeengekomen randvoorwaarden anders inkleuren. Dit legitimeert ons advies om de realisatie van een tweede Langdurige Opvang Oekraïners (LOO2) in deze vorm en op deze plek te heroverwegen. Als de randvoorwaarden niet worden ingevuld dan kan er géén LOO2 gerealiseerd worden.

Voorkeur voor Alternatieve Locatie 

Indien een tweede LOO toch verantwoord te realiseren is, dan heeft onze fractie de voorkeur voor Bleizo-West. Deze locatie biedt meer mogelijkheden en verdient daarom extra aandacht in de overwegingen. Hiervoor moet met name de provincie hun waanideeën omtrent windmolens laten waaien. Er zijn keihard woningen nodig en voor windmolens zijn meerdere alternatieven te bedenken.

Onderbouwing van ons advies

De onderstaande vijf door de raad en College vastgestelde randvoorwaarden zijn cruciaal voor onze adviezen:

  1. Financiële effecten: Het potentieel tekort van €2 miljoen per jaar (vergoeding per bed per dag gaat met 19 euro omlaag) vraagt om zorgvuldige structurele dekking, gezien onze al bestaande financiële miljoenen tekorten.
  2. Effect op voorzieningen: Langere verblijfsduur en toenemende problematiek vraagt meer voorzieningen en begeleiding, terwijl personele schaarste toeneemt.
  3. Monitoring na realisatie: Een cruciale stap om te leren van opgetreden problemen bij de ingebruikname van LOO1 in Bergschenhoek.
  4. Begrip onder inwoners: De afnemende bereidheid van inwoners om kosteloos bij te dragen aan opvang vergroot de noodzaak voor meer langdurige gemeentelijke opvang.
  5. Combinatie met lokale flexwoningen: Zorgen over het realiseren van belangrijke doelen, waaronder huisvesting voor lokale inwoners.

In relatie tot de voorliggende locatiekeuze stellen we vast dat de Driehoek Noordpolder al een woonwijk en mogelijke waterberging gaat krijgen. Het realiseren van ook nog een stevig opvangcentrum direct grenzend aan dit gebied is een veel te grote belasting voor deze gemeenschap.

Bouwen voor eigen inwoners 

De optie om ook statushouders te vestigen (met de aanstaande dwangwet om asielzoekers op te moeten nemen een zekerheid) roept zorgen op over het realiseren van huisvesting voor onze eigen inwoners. Bleizo-West biedt ook hier meer mogelijkheden.

Het college moet deze overwegingen serieus nemen. Een gedegen besluitvorming vereist een heroverweging van de voorgestelde plannen in het licht van de vijf randvoorwaarden. Het waarborgen van financiële stabiliteit, adequate voorzieningen, en het creëren van begrip onder inwoners moet prioriteit krijgen. We kijken uit naar een besluit dat zowel de behoeften van vluchtelingen respecteert als recht doet aan onze lokale gemeenschap.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*