Onrust rond Driehoek Noordpolder

De raad heeft op 15 december 2021 een brief ontvangen van Bewonerscommissie Edelsteenbuurt. De twee grondeigenaren van de Driehoek Noordpolder zijn in actie gekomen met een vragenlijst. Zij hebben een enquête niet alleen rondgestuurd in de Edelsteenbuurt, maar ook naar de aangrenzende woonwijken Componistenbuurt en Sterrenwijk.

Het college, heeft met instemming van de raad, het hele proces rond de mogelijke bebouwing van de Driehoek Noordpolder met 125 à 150 woningen in juli voorlopig stop gezet, ook wel aangegeven als on hold gezet. De grondeigenaren Blauwhoed en Kalliste hebben het on hold zetten van de mogelijke bebouwing van de Driehoek Noordpolder met deze enquête genegeerd.

Op verzoek van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zal het college de grondeigenaren vragen deze enquête te stoppen en tevens bij de grondeigenaren er op aandringen het stoppen van de enquête aan de ruim 2.100 huishoudens via een brief bekend te maken.

Door de enquête is na de onbegrijpelijke bemoeienis van de Provincie Zuid-Holland met de Driehoek Noordpolder de onrust in de Edelsteenbuurt verder toegenomen.

De wethouder heeft aangegeven dat voor het college dit dossier echt on hold staat en dat de nieuw gekozen raad en het nieuwe college dit weer oppakken. Of er dan echt woningen op het grasveld van de Driehoek Noordpolder worden gebouwd is nog maar de vraag.

3 Comments

 1. 
  Geachte mensen van Leefbaar 3b.

  Ik ben zeer verbaasd over deze zin in een artikel / interview met dhr Fortuyn in de heraut van 5 januari:

  ” Wij hebben de provincie een woonareaal aanbod gedaan: bouwen in Noordpolder, Wilderszijde, Wolfend, Merenweg, Lange Vaart en Bleizo-West.”

  Er was toch sprake van een pauzeknop mbt de (driehoek) Noordpolder? En het college heeft de provincie toch laten weten dat de bestemming van deze grond agrarisch / tuinbouw is en voorlopig niet zal worden gewijzigd. Hoe kan de Noordpolder dan genoemd zijn in een “aanbod” aan de provincie? Wanneer? Wat voor aanbod is dit? Is er sprake van geheime achterkamertjespolitiek? Zijn bewoners en raadsleden, ook die van uw eigen partij, weer onvolledig en fout geïnformeerd, of klopt het artikel in de heraut niet? Alles hieraan lijkt tegenstrijdig te zijn aan de informatie in raadsvergadering van afgelopen 15 december.

  Het is zeer zorgwekkend dat dhr Fortuyn zegt te willen leren over alles wat er fout is gegaan mbt participatie over de (driehoek) Noordpolder en in de Heraut in een volgende alinea lijkt aan te tonen dat er juist helemaal geen sprake is van een eerlijke en transparante overheid. Iedere week een andere boodschap; en elke week volledig tegenstrijdig met elkaar. Wat is dat voor politiek amateurisme?

  De zin is onbegrijpelijk in combinatie met de het artikel hierboven, en vergroot wederom wantrouwen.

  Overigens, ook de zin in de heraut “ het spaarzame groen gaan we niet verder opofferen” doet vermoeden dat standpunt van huidig college en standpunt leefbaar 3b naar de verkiezingen toe niet overeenkomen? Of lees ik het verkeerd? Waar staat leefbaar nu eigenlijk voor als het om de driehoek gaat??

  Ik hoor graag van u

 2. Beste mevrouw of mijnheer Renden,

  Graag wil ik reageren op uw reactie op onze site naar aanleiding van het interview in de Heraut van 5 januari met Leefbaar 3B lijsttrekker, wethouder Simon Fortuyn en mijn artikel van 23 december 2021 op de site van Leefbaar 3B.

  U schrijft over de Driehoek Noordpolder en vraagt wat het standpunt van Leefbaar 3B is. Het beste kan ik dat doen met een citaat uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B voor de komende raadsperiode:

  Driehoek Noordpolder
  Leefbaar 3B ziet woningbouw in de Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs niet zitten. De enige mogelijke ontsluiting van auto’s loopt door de Edelsteenbuurt en dat is wat betreft de verkeersveiligheid en woongenot onmogelijk.

  Ik hoop hiermee uw reactie op de site van Leefbaar 3B te hebben beantwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Jan Pieter Blonk
  Gemeenteraadslid Leefbaar 3B

 3. Beste Jan Pieter Blonk, hartelijk dank voor uw reactie. Fijn dat er een helder standpunt over de driehoek is opgenomen in het verkiezingsprogramma. Positief nieuws ook dat het huidige collegestandpunt niet gelijk is aan het verkiezingsprogramma van leefbaar.

  Dat geeft weer een beetje hoop en vertrouwen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*