Raad moet aan zet blijven bij wel of niet woningbouw Driehoek Noordpolder

Op 26 maart 2020 ontving de gemeenteraad van het college van B&W een brief over
Woningbouwontwikkeling & Verkeer Driehoek Noordpolder.

Het college stelt dat alvorens een besluit wordt genomen over deze woningbouwontwikkeling eerst onderzocht wordt op welke wijze de ontsluiting gerealiseerd zou kunnen worden. Een citaat uit de brief:
“In de voorfase van de (eventuele) planontwikkeling voegen we een extra fase in. Het doel daarvan is dat uw gemeenteraad het principebesluit kan nemen op basis van een uitgebreider onderzoek. We bevinden ons daarmee nog steeds in de verkenningsfase, in aanloop naar een principebesluit en kaders van uw raad.”

Leefbaar 3B vindt dat dit betekent dat op dit moment nog niets vast staat of er wel of geen woningbouw in de Driehoek Noordpolder komt. Dat de raad nog steeds de handen vrij heeft om een keuze te maken daar wel of geen woningen te laten bouwen. Om het maar goed duidelijk te hebben, zijn door Jan Pieter Blonk en Henk Meester namens Leefbaar 3B schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Lansingerland:

  1. Is de conclusie juist, dat het de raad is die uiteindelijk beslist of er wel of niet gebouwd gaat worden in de Driehoek Noordpolder?
  2. Indien de raad besluit om bouwen niet toe te staan, zijn er dan juridische gronden waarop projectontwikkelaar Blauwhoed een schadeclaim zou kunnen baseren?

Het college zal de vragen binnen vier weken beantwoorden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*