Coronavirus (COVID-19) en Lansingerland tot 6 april

Coronavirus (COVID-19) en Lansingerland II
Zondag 15 maart, aan het begin van de middag werd op deze site de stand van zaken betreffende de Coronacrisis beschreven. Die zelfde zondagmiddag om 17:00 uur werden door de ministers Slob (onderwijs) en Bruins (gezondheidszorg) vergaande maatregelen genomen betreffende sluiting van scholen, kinderdagverblijven, sportaccommodaties en horeca.

Maandagavond om 19.00 uur sprak minister-president Rutte via de televisie het land toe over wat ons te wachten staat en wat het beleid is. Rutte eindigde zijn toespraak met: “Bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.”

Scholen
De scholen en kinderdagverblijven zijn vanaf maandag 16 maart gesloten, met uitzondering voor kinderen van wie beide ouders in cruciale beroepen werken. Voor de definitie van een vitaal beroep wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid. Waar knelpunten ontstaan omdat er bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit beschikbaar is, helpen gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties elkaar om hiervoor oplossingen te vinden.

Horeca en sportverenigingen (dicht sinds zondag 15 maart 18:00 uur)
Horecagelegenheden en sportclubs dienen eveneens de deuren te sluiten. De gemeente Lansingerland is gestart met het contacteren van de betrokken partijen en handhaaft vanaf maandag 16 maart actief op de sluiting.

Publieke dienstverlening – callcenter, receptie en publieksbalies
Het gemeentehuis is beperkt geopend. Publieke dienstverlening aan de inwoners wordt gegeven wanneer de aanvraag een spoedeisend karakter heeft of een wettelijke termijn kent en dringend is, geeft het college van B&W van Lansingerland aan. Hierbij valt te denken aan het aanvragen van identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Het gemeentehuis is, alleen op afspraak, daarvoor geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Waar nodig wordt maatwerk geboden. Het servicepunt in Bleiswijk is tot nader order gesloten. Het callcenter is bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, ook in het weekend. In de loop van de week breiden wij de openingstijden uit naar 9.00 tot 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag en van 9.00 tot 17.00 uur in het weekend.

Continuïteit ambtelijke organisatie
In lijn van de kabinetsmaatregelen werken de medewerkers van de gemeente zoveel als mogelijk thuis. De genomen maatregelen hebben dan ook invloed op de interne continuïteit van de gemeente. Dagelijks wordt de uitvoering van de wettelijke taken gemonitord en wordt de gemeentelijke organisatie voorbereid op mogelijke scenario’s.

Maatregelen van kracht tot en met 6 april
Bovenstaande maatregelen gelden tot en met 6 april. De gemeente staat in nauw contact met de organisaties, besturen en ondernemers die door de maatregelen worden geraakt. Informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de gevolgen van de maatregelen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gecommuniceerd via de website van de gemeente Lansingerland .

Openbare vergaderingen van de raad t/m maandag 6 april geschrapt
De raadsvergadering van 26 maart is geschrapt evenals de beeldvormende avond van 1 april en de Leefbaar 3B fractievergadering van 6 april. Ook alle informele bijeenkomsten waar raadsleden bij betrokken zijn, zijn geschrapt. Of de commissievergaderingen van dinsdag 7 april (commissie Ruimte), 8 april (commissie Algemeen Bestuur) en 9 april (commissie Samenleving) doorgaan zal afhangen van de stand van zaken op dat moment.

Heeft u vragen over het Coronavirus?
Actuele informatie en veelgestelde vragen over het Coronavirus vindt u op de website van het RIVM en van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Op deze pagina houden we actuele informatie over Lansingerland bij.

We houden u op de hoogte.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*