Coronavirus en Lansingerland

Donderdagmiddag, 12 maart 2020, heeft het kabinet nieuwe Coronavirus maatregelen aangekondigd. Het kabinet roept iedereen in Nederland op zich vooral aan de adviezen te houden. “We moeten er bovenop zitten om dit virus in te dammen, daarvoor hebben we iedereen nodig, 17 miljoen mensen. We moeten dat gevecht als land en met z’n allen zien te winnen, het effect is het grootst als iedereen zich aan de maatregelen houdt, aan wat we vandaag besloten hebben.” In Lansingerland is bij vier inwoners het coronavirus vastgesteld. Alle vier verblijven in thuisisolatie.

Gemeentehuis
De gemeente Lansingerland volgt het landelijk advies. Voor de ambtenaren betekent dit dat de meeste thuis werken. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart. Doel is om er voor te zorgen dat medewerkers gezond blijven en met deze aanpak wordt bijgedragen aan het verder indammen van het coronavirus. Om de wettelijke taken en de dienstverlening van de gemeente uit te kunnen blijven voeren, treedt het bedrijfscontinuïteitsplan in werking. Dit betekent dat voor de ambtenaren die werkzaam zijn in deze functies afspraken gemaakt worden over aanwezigheid. Op deze manier blijft de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd.

Inwoners wordt verzocht om alleen contact op te nemen met het gemeentehuis voor spoedeisende zaken (bijvoorbeeld geboorte, overlijden, paspoort). De gemeente is telefonisch bereikbaar en ook het gemeentehuis in Bergschenhoek blijft vooralsnog geopend. Het gemeenteloket in Bleiswijk is vanaf maandag 16 maart tot nader order gesloten in verband met de beperkte capaciteit.

Evenementen
Alle evenementen tot en met 31 maart aanstaande, waarbij meer dan 100 personen worden verwacht, zijn afgelast. Alle door de gemeente verleende vergunningen zijn ingetrokken. De gemeente doet ook een beroep op alle organisaties en verenigingen om de landelijke richtlijnen te volgen en gepaste maatregelen te treffen. Zo zijn de Kermis, het concert van Concordia dit weekend en Concert at the Park op 27/28 maart afgelast. Via de website van de gemeente en overige kanalen worden inwoners geïnformeerd over deze en eventuele vervolgmaatregelen.

Openbare vergaderingen van de raad t/m 1 april geschrapt
De raadsvergadering, de commissievergadering en drie beeldvormende avonden worden voorlopig geschrapt.

 • Maandag 16 maart: Commissie Ruimte. Onderwerp: Omgevingsvisie. De vergadering is geannuleerd. Het agendapunt kan een maand later besproken worden.
 • Woensdag 18 maart: Beeldvormende avond. Onderwerp 1: Derde ontsluitingsweg woonlocatie Wilderszijde wordt verschoven naar mei. Onderwerp 2: Woningbouwplan Driehoek Noordpolder is een onderwerp dat echt met aanwezige betrokkenen behandeld moet worden en kan een maand opschuiven naar 22 april. Doorschuiven, is beter dan bespreken met beperkte toegang voor belangstellenden.
 • Donderdag 26 maart: Raadsvergadering. De agendapunten kunnen doorgeschoven worden omdat van de raad geen besluiten worden gevraagd met een fatale termijn.
 • Woensdag 1 april: Beeldvormende avond. Alle drie de onderwerpen kunnen worden doorgeschoven. Onderwerp 1: Beschermd wonen. Onderwerp 2: Inburgering. Onderwerp 3: Mobiliteitsvisie.

Informatie Coronavirus op de site van de gemeente Lansingerland
Op de website van de gemeente Lansingerland http://www.lansingerland.nl staat de actuele berichtgeving betreffende het coronavirus en bijbehorende maatregelen.

De landelijke maatregelen die van kracht zijn tot en met 31 maart aanstaande:

 • Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als uw klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met een verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*