Overig nieuws

Denk mee. Doe mee!…

De lokale politiek is dichtbij en toegankelijk. Het maakt direct zichtbaar wat er in onze gemeente gebeurt. Denk mee. Doe mee!… Leefbaar 3B hoort graag waar uw aandachtspunten liggen, wat anders moet, wat beter kan. […]

Fractie

Naar een nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 gaat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Wet Inburgering in. Daarmee gaat het huidige inburgeringsstelsel volledig op de schop. De nieuwe wet schept een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten, omdat zij asielstatushouders moeten begeleiden bij […]

Fractie

Corona maatregelen

VVD, Leefbaar 3B en CDA hebben vóór de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur een bespreekstuk geagendeerd met als titel: “Faciliteren ondernemers na versoepeling Corona maatregelen.” Het college heeft de noodzaak onderkent en heeft ons nog net […]