Corona maatregelen

VVD, Leefbaar 3B en CDA hebben vóór de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur een bespreekstuk geagendeerd met als titel: “Faciliteren ondernemers na versoepeling Corona maatregelen.”

Het college heeft de noodzaak onderkent en heeft ons nog net vóór die betreffende vergadering een herstelplan toegestuurd met als titel “Samen de schouders eronder zetten”. Een titel die wat Leefbaar 3B betreft op ALLE onderwerpen van toepassing is:
“SAMEN de schouders er onder zetten!” In de breedste zin van het woord.

Dit onderwerp ging dus over het versoepelen van Corona maatregelen zodra het kan. En er is goed geluisterd naar de wensen die we afgelopen maanden helder hebben aangegeven. Immers: Leefbaar 3B heeft bij herhaling gevraagd om betere communicatie ter bevordering van lokaal inkopen. Wij hebben fors gepleit voor het ontzien van kosten voor een aanvraag evenementenvergunning. Wij pleiten al jaren voor een hogere financiële bijdrage aan de winkeliersverenigingen voor Sinterklaas-intochten en Oranjefeesten. Leefbaar 3B heeft fors ingezet op bijdragen voor inwoners en ondernemers in Corona tijd. Leefbaar 3B was meermaals touwtrekker voor verruiming van de terrassen gedurende de Corona periode en bovenal is Leefbaar 3B voorstander van het verminderen van bureaucratische regelingen. Ook ná Corona tijd. Dus dat laatste geldt wat ons betreft ook voor alle dossiers.

Het college heeft met dit herstelplan in ieder geval aangegeven dat ze er alles aan wil doen, om onze lokale ondernemers zo veel mogelijk te kunnen en zullen steunen in deze zware Corona tijden. Wij zijn content met dit herstelplan en zullen de uitvoering hiervan op de voet blijven volgen.
Marjolein Gielis

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*