Fractie

Corona maatregelen

VVD, Leefbaar 3B en CDA hebben vóór de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur een bespreekstuk geagendeerd met als titel: “Faciliteren ondernemers na versoepeling Corona maatregelen.” Het college heeft de noodzaak onderkent en heeft ons nog net […]