Fractie

Simon Fortuyn weer thuis op het nest

Met het aanstaande vertrek van de laatst inwonende zoon en alle inzichten voortkomend uit de corona crisis, heeft Simon Fortuyn het verzoek gedaan hem een ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. Woordvoerder Don van Doorn […]

Fractie

De terrassen mogen weer open!

Dat de terrassen op 1 juni 2020 weer open mogen is niet alleen fijn voor de horeca ondernemers, maar zeer zeker ook voor onze inwoners. Iedereen snakt ernaar om elkaar weer (op veilige wijze) te […]

Fractie

Is ons ouderenbeleid fit voor de toekomst?

Afgelopen woensdag (20 mei 2020) bracht de rekenkamer Lansingerland een rapport uit met de titel: “Kwetsbaar en uit beeld”.De rekenkamer is één van de controle instrumenten van de gemeenteraad. Op basis van onafhankelijk onderzoek geven […]

Fractie

Ontwikkeling centrum Bergschenhoek

Het eerste onderwerp van de eerste digitale commissie algemeen bestuur, was meteen een heel pittig onderwerp: de voortgang van de ontwikkelingen in het centrum van Bergschenhoek.Het college heeft op 17 maart jl ter informatie een […]

Fractie

Flexwoningen

De woningnood wordt steeds groter, niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. De wachttijden voor huurwoningen lopen steeds verder op en ook de prijzen van koophuizen zijn sterk gestegen. 3B Wonen heeft ons aangegeven dat er […]

Fractie

Corona crisis Lansingerland

De Corona crisis raakt alle aspecten van onze maatschappij. Vanuit het rijk wordt actie ondernomen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk in te dammen. Ook de gemeente Lansingerland dient wat ons betreft haar steentje bij […]

Fractie

Vergroten terrasruimte

Veel bedrijven zijn de afgelopen tijd ongenadig hard getroffen. De terrassen mogen waarschijnlijk binnenkort weer open. We hopen dat hiermee in ieder geval voor de horeca een beetje verlichting ontstaat. Met een grotere terrasruimte is […]

Fractie

Begrotingserosie door decentralisaties

Leefbaar 3B over de actie van gemeente Enschede – Begrotingserosie door decentralisaties.De gemeenteraad van Enschede heeft een oproep gedaan aan andere gemeenten in Nederland om een analyse uit te voeren op hun begrotingen. Met deze […]