Begrotingserosie door decentralisaties

Leefbaar 3B over de actie van gemeente Enschede – Begrotingserosie door decentralisaties.
De gemeenteraad van Enschede heeft een oproep gedaan aan andere gemeenten in Nederland om een analyse uit te voeren op hun begrotingen. Met deze analyse hoopt Enschede met bewijs te komen van tekorten in het sociaal domein. Hiermee willen zij de minister bewegen tot het structureel toekennen van toereikende middelen voor het sociaal domein. Momenteel hebben veel gemeenten te maken met tekorten. De grote tekorten in het sociaal domein vragen om een oplossing. Naar verwachting zal in Lansingerland ook de zorgvraag in het sociaal domein de komende tijd toenemen.

Woordvoerder Machiel Crielaard heeft in de eerste digitale Commissie Samenleving namens Leefbaar 3B laten weten dat wij niet afwijzend staan tegenover het verzoek van gemeente Enschede om de analyse uit te voeren. Wat Leefbaar 3B betreft grijpen we elk hulpmiddel aan om te proberen grip te krijgen op de uitgaven. Wij zien deze analyse ook niet als een manier om de VNG te passeren, die al namens de Nederlandse gemeenten gesprekken voeren met het Rijk, maar juist als een middel om de VNG een steuntje in de rug te geven in hun gesprekken.

Het college heeft voorafgaand aan de commissievergadering schriftelijk aangegeven geen meerwaarde te zien in de uitvoering van de analyse. Tijdens de vergadering heeft de wethouder dit nader toegelicht. Ook de andere fracties zagen geen heil in het verzoek van gemeente Enschede, omdat de VNG al namens ons in gesprek is met het Rijk over toereikende middelen. Ook neemt Lansingerland zelf al maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven.

Leefbaar 3B heeft begrip voor de overwegingen van de andere fracties en het college, maar we hadden liever de keuze gemaakt om de analyse uit te voeren, omdat Leefbaar 3B graag elk hulpmiddel inzet om zo snel mogelijk meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein..

Leefbaar 3B blijft zich hiervoor inspannen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*