Simon Fortuyn weer thuis op het nest

Met het aanstaande vertrek van de laatst inwonende zoon en alle inzichten voortkomend uit de corona crisis, heeft Simon Fortuyn het verzoek gedaan hem een ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. Woordvoerder Don van Doorn gaf namens de voltallige Leefbaar 3B fractie aan dat zij alle begrip hebben voor dit verzoek en het ook van harte ondersteunen.
Hoewel de wettelijk norm voorschrijft dat wethouder Fortuyn moet wonen in de gemeente waar hij werkt, zodat hij voeling en binding heeft met de inwoners, spelen er meer factoren een belangrijke rol. Voor Leefbaar 3B staan de kwaliteiten van Simon en zijn passie voor de gemeente Lansingerland centraal.

Met de introductie van het dualisme is er gelukkig ruimte ontstaan om een wethouder ‘van buiten’ aan te stellen en hem of haar jaarlijks een ontheffing te verlenen. In het geval van Simon kun je echter nauwelijks meer van een wethouder ‘van buiten’ spreken. Simon betrekt al 6 jaar lang, gescheiden van zijn vrouw Jolanda en de kinderen, een woning in Bleiswijk (voorheen in Berkel en Rodenrijs). Mede hierdoor is hij op het dorp een veel en graag geziene Lansingerlander geworden en kun je met hem nauwelijks over straat lopen zonder overal even staande gehouden te worden. Met het goede gevoel voor en de hechte verbinding met de samenleving blijft het naar onze overtuiging dik in orde.

Ten slotte wil de fractie van Leefbaar 3B vooral Jolanda heel veel succes wensen nu het oudste kind weer fulltime thuis komt wonen!

1 Comment

  1. TRIEST dat bestuurders zich boven de wet plaatsen. De burgers moeten de regels eerbiedigen en de wethouder wordt vrijgesteld . Scande. Wij waren net zo blij dat ABWeg was en Janwillem een echte Berkelaar is. De connectie met Corona is een ongepaste opmerking. Hoe kunt de fractie van 3B dat onderbouwen? Verzoeke uw toestemming te heroverwegen .! Een wethouder heeft een voorbeeld functie en moet MET zijn vrouw in de bemeemte wonen en beiden aan het sociale leven actief deel te nemen! De regels zijn er niet goor niets en gelden voor een ieder!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*