Flexwoningen

De woningnood wordt steeds groter, niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. De wachttijden voor huurwoningen lopen steeds verder op en ook de prijzen van koophuizen zijn sterk gestegen. 3B Wonen heeft ons aangegeven dat er heel veel schrijnende gevallen zijn, waarvoor de mogelijkheid van urgentie niet van toepassing is. Het betreft onder andere:

  • Gezinnen met kinderen na een scheiding
  • Economische daklozen
  • Ex-studenten die hun studentenkamer hebben moeten verlaten

Meer woningen bouwen lijkt de enige oplossing, maar er verstrijkt veel tijd tussen het besluit en de realisatie. Tijd dus voor noodoplossingen.

Flexwoningen kunnen een bijdrage aan de oplossing bieden die redelijk snel te realiseren is. Er is al ervaring met Flexwoningen op enkele plaatsen in Zuid-Holland. Concrete en gedetailleerde informatie daarover is te vinden op de website www.flexwonen.nl.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat bewoners van Flexwoningen zodra dat kan naar een permanente woning verhuizen. De fractie van Leefbaar 3B stelt voor dat de gemeente Lansingerland zich gaat aansluiten bij deze beweging en er zo snel mogelijk werk van gaat maken. 3B Wonen is er klaar voor om aan de slag te gaan.

Concreet stellen we voor dat de gemeente:

  1. Contact opneemt met het ministerie van BZK en de provincie, om gebruik te maken van hun expertise voor het opstellen van een plan.
  2. Een ambtenaar aanstelt of vrijmaakt om het project te trekken.
  3. Een locatie zoekt waarop circa 100 flexwoningen geplaatst zouden kunnen worden.
    Bij voorkeur een locatie waarvoor geen plannen zijn om in de eerstkomende tien jaar daarop woningen te gaan bouwen. Een optie is bijvoorbeeld de locatie waarop de tijdelijke huisvesting van Wolfert Pro staat.
  4. Overlegt over de realisatie met 3B Wonen als toekomstig beheerder. De gemeente heeft in de fase van de ontwikkeling de regierol, maar kan samen optrekken met 3B Wonen

Bovenstaande hebben we ingebracht in de commissie Ruimte. Er was brede steun in de commissie voor ons voorstel. We hopen dat het college de “handschoen opneemt” en deze zaak daadkrachtig aanpakt.

Henk Meester.

1 Comment

  1. Jaaaa hopelijk kan dit snel doorgaan met flexwoningen er is echt woningnood met sociale huurwoningen in Langsingerland. Ik wil graag weten hoever dit staat wanneer gaan ze ermee starten.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*