Is ons ouderenbeleid fit voor de toekomst?

Afgelopen woensdag (20 mei 2020) bracht de rekenkamer Lansingerland een rapport uit met de titel: “Kwetsbaar en uit beeld”.
De rekenkamer is één van de controle instrumenten van de gemeenteraad. Op basis van onafhankelijk onderzoek geven zij aanbevelingen om een bepaald beleidsterrein verder te ontwikkelen.
In dit geval heeft de rekenkamer – op verzoek van de gemeenteraad – een onderzoek gedaan naar onze ouderenvoorzieningen.
Die ouderenvoorzieningen zijn in twee hapklare brokken te verdelen:

  • De fysieke woonbehoeften:
    Wat voor soort huisvestiging is nodig? En hoe maken we die toekomst
    bestendig?
  • Langer thuis willen wonen:
    Welke ondersteuningen kunnen worden geboden? Denk aan huishoudelijke hulp of het plaatsen van een traplift.

Los van de kritische kanttekeningen, is het overall beeld dat het niveau van onze voorzieningen best op orde is. Regeren is vooruitzien en dat maakt dit rekenkamer rapport zo interessant! Het geeft immers een aanzet tot het antwoord op de vraag: “Is ons ouderenbeleid fit voor de toekomst?”.

De rekenkamer is hier glashelder over. Onze gemeente heeft de kwetsbare ouderen en hun specifieke behoeften voor ondersteuning nog onvoldoende in beeld. Het College deelt deze mening niet volledig. De rekenkamer is specifiek het meest kritisch over het woonaanbod voor ouderen. Er is geen zicht op de persoonlijke behoeften van onze ouderen. De rekenkamer beveelt het college van Lansingerland aan om de invulling van de woonbehoeften van deze doelgroep flink aan te scherpen. Het lijkt erop dat het college niet van plan is om de aanbevelingen van de rekenkamer serieus tegen het licht te houden. 

Ook de gemeenteraad krijgt een opdracht van de rekenkamer. Immers, de ingeslagen weg om uitsluitend levensloopbestendig te bouwen en niet alleen voor onze ouderen, is een heroverweging waard. In de woonvisie 2030 zal dit voor Leefbaar 3B zeker een onderwerp van gesprek worden.

Door de constateringen uit dit onafhankelijk onderzoek, lijkt het alsof het college slechts een globaal beeld heeft van de behoefte van de ouderen. De eerste reactie van het college op de genoemde aanbevelingen leek ons wat defensief.

Daarom vraagt Leefbaar 3B het college nogmaals met nadruk om deze aanbevelingen van de rekenkamer goed te bestuderen. Dit is wat ons betreft juist een kans om de eventuele “blinde vlekken” weg te nemen en zonder belemmerende overtuigingen het belang van onze ouderen te behartigen.

Pak deze kans!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*