Biomassaverbranding voor warmte glastuinbouw is niet goed

In Nederland staan inmiddels veel biomassacentrales die op industriële wijze warmte produceren voor de glastuinbouw. Deze door de rijksoverheid zwaar gesubsidieerde verbrandingsovens staan al langere tijd ter discussie. De maatschappelijke en technische onvrede over de vermeende duurzaamheid van biomassaverbranding neemt hand over hand toe.

Biomassa als brandstof zou een overbrugging zijn naar de nu nog onvoldoende beschikbaarheid van duurzame energie via warmwaterleidingen en geothermie. Echter, zelfs kolen en zeker aardgas zijn vele malen beter voor het milieu dan het verstoken van biomassa. Gas lijkt toch de beste brandstof in de overgang naar hernieuwbare vormen van energie. Daarbij komt nog dat de te verbranden biomassa hoofdzakelijk schoon hout is. De hoeveelheid hout die dan nodig is, is zo enorm dat in Nederland de groei van bomen dat niet kan bijhouden. Dus moet er van over de hele wereld en met name uit Canada hout worden verscheept naar ons land om aan de grote vraag van hout te kunnen voldoen.

Gemeenteraad en college zijn het eens dat het onwenselijk is dat in Lansingerland nieuwe installaties worden gebouwd voor de verbranding van houtige biomassa. De verwachting is dat in Nederland, maar ook wereldwijd, de rol van biomassacentrales geen of een zeer beperkte rol zal spelen bij de energievoorziening. In Lansingerland zijn op dit moment twee houtgestookte biomassacentrales in bedrijf. Ook hebben vier andere glastuinbouwbedrijven een vergunning om een biomassacentrale te gaan bouwen

De gemeente heeft geen wettelijke bevoegdheden om te sturen op, het realiseren van of het verbieden van biomassa verbrandingsinstallaties. Er wordt nu voorgesteld om in de nota “Handelingsperspectief Biomassaverbranding voor de glastuinbouw in Lansingerland” een moreel appèl te doen bij de glastuinbouwsector om terughoudend om te gaan met de bouw van nieuwe biomassacentrales. Meer dan een moreel appèl doen op de eigenaren van glastuinbouwbedrijven kan raad en college niet te doen. In de raadscommissie heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aangegeven in de raad van 22 april 2021 met een motie of amendement hierover te komen. Het zal een motie worden waarin op de glastuinbouwbedrijven in Lansingerlands een beroep wordt gedaan af te zien van het bouwen van nieuwe biomassacentrales.

Leefbaar 3B vindt roept de rijksoverheid op de subsidies op houtgestookte biomassacentrales te stoppen, omdat deze verbrandingsovens slecht zijn voor het milieu.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*