Herbenoeming burgemeester Pieter van de Stadt

De gemeenteraad van Lansingerland heeft na een besloten vergadering op 15 april 2021 bekend gemaakt dat hij burgemeester Pieter van de Stadt gaat voordragen voor herbenoeming. Langs deze weg wil Leefbaar 3B Pieter van de Stadt van harte feliciteren met deze welverdiende voordracht. De fractie kijkt er naar uit om de succesvolle samenwerking voort te zetten en samen de leefbaarheid in Lansingerland naar een hoger niveau te tillen.

 

 

 

 

 

Hoe kom je tot een herbenoeming?
Kroonbenoemde burgemeesters zijn herbenoembaar. De herbenoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit. Het aantal zittingstermijnen van zes jaar is niet aan een maximum gebonden. Aan herbenoeming gaat een procedure vooraf, waarin de zittende burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning een belangrijke rol spelen.

Zowel de zittende burgemeester als de gemeenteraad stellen zichzelf in ieder geval twee vragen. De eerste vraag is of de burgemeester in de uitoefening van het ambt in voldoende mate invulling geeft aan het geldende profiel. De tweede vraag is of er mogelijkheden zijn om het functioneren te verbeteren, ook in het licht van veranderde omstandigheden of een veranderd verwachtingspatroon.

De gemeenteraad formuleert een oordeel over het functioneren van de burgemeester in de vorm van een aanbeveling inzake de herbenoeming.

De commissaris van de Koning ziet toe op de kwaliteit van het herbenoemingsproces, pleegt zo nodig overleg met betrokkenen en brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*