Wethouder Kathy Arends zwaar onder vuur over Driehoek Noordpolder

De al anderhalf jaar lopende burgerparticipatie over de mogelijk bebouwing van de Driehoek Noordpolder is mislukt.
De Driehoek Noordpolder ligt naast de Edelsteenbuurt. Hoe het nieuwe wijkje (125 à 150 woningen) ontsloten moet worden is een probleem. Door de Edelsteenbuurt is geen optie, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. De Edelsteenbuurt is de tweede helft van de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd en ingericht met woonerven die uitkomen op de Edelsteenweg. Deze weg cirkelt door de Edelsteenbuurt met een noordelijke en een zuidelijke aantakking op de Oostersingel. Door woonerven een ontsluiting maken voor 125 à 150 woningen leidt tot een enorme toename van het aantal auto’s door de Edelsteenbuurt. Zo’n 17 keer zo veel dan nu.

Het probleem, dat donderdagavond via een door D66 aangevraagde interpellatie in de gemeenteraad werd aangekaart, is de slecht verlopen burgerparticipatie. De raad heeft al eerder in dit participatieproces ingegrepen en dat heeft er toe geleid dat een werkgroep Verkeer, met daarin een delegatie van de bewoners van de Edelsteenbuurt, aan de slag is gegaan. De burgerparticipatie heeft zich beperkt tot mogelijke verkeersontsluitingen, maar het zou heel verstandig zijn geweest om ook de Nota van Uitgangspunten voor de woningbouw in de Driehoek Noordpolder te betrekken in de participatie. Trouwens met ingang van 1 januari 2022 is dat verplicht als de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Nu werden de bewoners overvallen door de publicatie van een concept Nota van Uitgangspunten met het voornemen om de Driehoek te gaan bebouwen en pas later te kijken wat de beste ontsluiting is.

De wethouder heeft naar aanleiding van de vragen in de interpellatie aangegeven dat de nieuwe insteek zal zijn:
1. Het college komt met een raadsvoorstel over ontsluitingsmogelijkheden, waarbij de “Beoordelingsmatrix ontsluitingsvarianten Driehoek Noordpolder” leidraad is.
2. Daarna komt het college met een nieuw voorstel Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder. Dan kan de raad tot een go of no-go woningbouw in de Driehoek Noordpolder besluiten.
3. Op korte termijn komt een brief van het college die het proces vanaf nu aangeeft.
4. Het college gaf aan de bewoners te betrekken bij zowel het voorstel van de ontsluiting, als bij de totstandkoming van een nieuw raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten.
Dit is voor Leefbaar 3B een goede insteek.

In haar tweede spreektermijn ging de wethouder onvoldoende in op de slecht verlopen burgerparticipatie. Zij gaf niet aan hoe zij het geschonden vertrouwen richting de bewoners wil gaan herstellen en dat leidde tot een motie van afkeuring. De motie werd niet aangenomen, maar de burgerparticipatie Driehoek Noordpolder moet nu – en dat is heel belangrijk – wel goed worden opgepakt. Leefbaar 3B vraagt zich af wat nu de aanpak van de wethouder zal zijn gezien de enorme boosheid bij de bewoners van de Edelsteenbuurt. De wethouder zal zich ontzettend moeten inzetten, om het vertrouwen van de bewoners van de 550 woningen in de Edelsteenbuurt te herstellen en terug te winnen.

 

3 Comments

  1. Ik mag toch hopen dat L3B die nota bene destijds is opgericht om voor de burgers op te komen zich met hand en tand verdedigt om de woningbouw in dit laatste stukje groen in de Noordpolder tegen te houden. Ik zou als oud-voorzitter van deze partij buitengewoon teleurgesteld zijn.

  2. Alle leden , fractie en wethouder van harte gefeliciteerd met het 20 jarig bestaan van Leefbaar3B.
    Maar in het bijzonder Marjolein die net als ik aan de wieg van deze mooie partij heeft gestaan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*