Rotterdam wil metro duurder maken, reiziger tot honderden euro’s meer kwijt

Dit nieuws werd door TV Rijnmond vrijdag 3 april op hun site gepubliceerd.
“Reizen met de metro kan volgend jaar duurder worden. Burgemeester en wethouders van Rotterdam stellen voor om de prijs per kilometer met de metro te verhogen met vijftien procent. Dat geld is nodig om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden. De nieuwe tarieven houden in dat wie elke dag voor werk twee keer 20 kilometer aflegt, jaarlijks ruim 200 euro duurder uit is.”

De gemeenteraad van Rotterdam moet het voorstel nog bespreken. Dat moet niet alleen de gemeente Rotterdam, alle 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waaronder Lansingerland, moeten een oordeel geven over het tarievenkader. In dat concept tarievenkader van de MRDH staat veel meer dan tarieven verhogen van de metro. Om ze maar even te noemen:
 Dalkorting – doel betere spreiding van reizigers realiseren
 Plustarief – dat is waar het college van Rotterdam op doelt. Geld innen voor nieuwe investeringen en uitbreiding voorzieningenniveau.
 Harmonisatie – gelijktrekken van de tarieven in Rotterdamse en Haagse regio. Tarieven in Haagse regio zijn 1,9 cent per kilometer hoger dan in de Rotterdamse regio, waartoe Lansingerland behoort.
 Minima- en/of ouderenarrangement – hiermee wordt beoogd de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer (OV) te verbeteren voor deze specifieke doelgroepen. Dit is ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B.
 Gezins-/ groepsarrangement – Met deze maatregel wordt beoogd de toegankelijkheid van het OV te verbeteren voor kleine groepen, en meer specifiek voor gezinnen. Met je hele gezin naar de stad gaan is nu vaker goedkoper met de auto dan met bus, tram of metro.

De vraag is of alleen focussen op meer geld binnen halen door de metrotarieven fors te verhogen wel verstandig is. Leefbaar 3B vindt het geen goed voorstel van de Rotterdamse GroenLinks wethouder Judith Bokhove.

Begin juni sturen de 23 gemeenten van de MRDH hun mening over het tarievenkader naar de MRDH. Op 10 juni adviseert de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH over het tarievenkader en op 16 juni de METROCOV, het consumenten reizigersplatform OV van de MRDH. Op 8 juli neemt de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH een definitief besluit over het tarievenkader. In deze Bestuurscommissie zitten de wethouders Verkeer & Vervoer van de 23 MRDH gemeenten. Voor Lansingerland is dat wethouder Simon Fortuyn.

Door de huidige Coronacrisis is nog niet bekend hoe en wanneer de gemeenteraad van Lansingerland het Tarievenkader van de MRDH gaat bespreken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*