Gemeenteraad stuurt raadsvoorstel over verantwoordelijkheidsverdeling omgevingswet terug naar tekentafel

Maandag 13 december boog de commissie Ruimte zich over de vraag hoe de verdeling van de
beslissingsverantwoordelijk vanaf de inwerking van de omgevingswet gaat verlopen.

De omgevingswet legt het merendeel van de verantwoordelijkheid bij het College van Burgemeester
en Wethouders. Daarnaast heeft de gemeenteraad wettelijk de mogelijkheid om bepaalde zaken bij
zichzelf te houden. Dit vraagstuk lag voor onder de noemer “bindend adviesrecht”.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft – zonder de gemeenteraad mee te nemen in
haar overwegingen – een lijst opgesteld waarover de gemeenteraad in de toekomst een beslissing
moet nemen. Voorbeelden zijn de komst van windmolens, het bouwen van grondgebonden
zonnepanelen, het bouwen van meer dan 40 woningen, tenzij deze op grond van een wijzigings-
bevoegdheid of uitwerkingsverplichting in een bestemmingsplan gebouwd kunnen worden, het
bouwen van hoofdgebouwen binnen de linten enz.

Het was voor de recent aangetreden wethouder Cnossen een ongemakkelijke avond, omdat zij op
een aantal onderdelen van het dossier niet goed was geïnformeerd. De wethouder sprak over een
niet functionerende klankbord groep van raadsleden, terwijl de raadsleden dat juist als een succes
hebben ervaren. Daarnaast moest zij inbinden na de uitspraak dat de raad inhoudelijk volledig was
meegenomen. Immers, er was alleen maar over het proces gesproken.
Verder leverde de discussie geen duidelijkheid op waar de gemeenteraad bij vaststelling van het
raadsvoorstel ja tegen zegt. Desgevraagd bleek er geen longlist van beleidskeuzes te zijn die
uiteindelijk heeft geleid tot de voorliggende shortlist. Vele collega-politieke partijen vonden een
aantal gemaakte keuzes arbitrair.

Een tweede heikel punt was het ontbreken van het inregelen van de inwonersparticipatie.
In dit onderdeel kan de raad het college verplichten om participatie in te regelen alvorens een besluit
te nemen.
Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer riep aan het begin van zijn woordvoering op, om terug te
gaan naar de tekentafel en de klankbordgroep van Raadsleden weer in ere te herstellen.

Dit is de uiteindelijke eindconclusie van de avond ook geworden. Wethouder Cnossen nam het stuk
terug, omdat alle fracties het raadsvoorstel niet rijp vonden voor besluitvorming.
Wordt vervolgd.

1 Comment

  1. Dit is weer een goed voorbeeld van oude politiek en dat slaat echt niet meer aan bij diegene welke nog vertrouwen hierin hebben, of je moet volkomen blind zijn om niet in te zien wat er met de toeslagenaffaire is gebeurd. Nieuwe 2e kamerverkiezingen!!!
    Tevens blij dat er nog een Wouter in de raad zit, want velen laten het er maar bij zitten.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*