Leefbaar 3B keert zich tegen het aanwijzingsproces opvang asielzoekers

Leefbaar 3B verzet zich in meest felle zin en bewoording tegen de aanwijzing van de regering om binnen de regio Rotterdam in Lansingerland opvang locatie(s) voor asielzoekers in gebruik te moeten nemen. Door een ondemocratisch besluitvormingsproces worden wij door deze zwalkende regering echter gedwongen om dit op korte termijn toch te moeten uitvoeren.

Voorgaande neemt niet weg dat wij onze Burgemeester nooit in de steek zullen laten en ons, onder voorwaarden, achter hem zullen scharen bij de uitvoering van deze regeringsopdracht. Daarbij zal de fractie van Leefbaar 3B er alles aan doen om de vrijwilligers, die zich willen inzetten bij de begeleiding en opvang, optimaal te faciliteren en de mensen in nood een gastvrij verblijf in Lansingerland te bieden.

Gemeenteraad buitenspel gezet door de regering
In een tegelijk verstuurde brief aan de Tweede Kamer stellen demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie, VVD) dat er ten aanzien van de opvang van asielzoekers sprake is van een noodsituatie en er, teneinde crisisnoodopvang te voorkomen, geen andere mogelijkheden meer zijn dan het aanwijzen en feitelijk in gebruik nemen van geïnventariseerde locaties. Het betreft onder andere een aanwijzing voor de regio Rotterdam om alle maatregelen te treffen en locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. De regio Rotterdam heeft daarbij Lansingerland aangewezen als één van de gemeentes die dit moet gaan realiseren. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de reguliere besluitvormingsprocessen. De gemeenteraad van Lansingerland heeft dus niets over het besluit te zeggen en kunnen het ook niet terugdraaien. De fractie van Leefbaar 3B vindt deze gang van zaken onacceptabel.

Wederom lokaal oplossen waar men landelijk faalt
Sinds de vorige asielcrisis pleiten allerlei organisaties, waaronder het COA zelf, voor het creëren van extra bedden in al bestaande azc’s die snel gebruikt kunnen worden als er opeens meer asielzoekers naar Nederland komen. Dat is echter nooit van de grond gekomen en daarmee is er sprake van falend regeringsbeleid. Falend beleid met wederom verstrekkende uitvoeringsconsequenties die onze inwoners zullen moeten slikken in opdracht van de verantwoordelijk minister en staatssecretaris.

Strikte voorwaarden
Leefbaar 3B is van mening dat asielzoekers op een fatsoenlijke wijze en met brede steun in de samenleving moeten worden gehuisvest. De dichtbevolkte dorpen van Lansingerland zijn niet toegerust om grootschalige opvang van, in dit geval asielzoekers, op verantwoorde wijze op te kunnen vangen. Het ontbreekt ons aan geschikte locaties, de juiste voorzieningen en voldoende maatschappelijk draagvlak. Om de door de regering opgelegde opvang mogelijk te maken, dienen er eerst duurzame voorzieningen en locaties gerealiseerd te worden. Tegelijkertijd dient er een zorgvuldig burgerparticipatietraject doorlopen te worden om draagvlak in de samenleving te organiseren.

De fractie van Leefbaar 3B stelt vanuit humanitair oogpunt de harde eis dat de tijdelijke opvang van de beoogde groep (naar draagkracht en draagvlak samenleving) asielzoekers zal plaatsvinden in volwaardige (flex-)woningen die na afloop van de overeengekomen periode beschikbaar gesteld worden aan Lansingerlandse woningzoekenden. De fractie van Leefbaar 3B denkt hierbij vooralsnog aan de locatie Wilderszijde nabij het gemeentehuis maar staat open voor andere creatieve oplossingen. Op deze wijze kan Lansingerland op een kwalitatief acceptabele wijze verantwoording nemen voor de menswaardige tijdelijke opvang van asielzoekers.

Ten slotte een reactie op de regionale druk
De fractie van Leefbaar 3B heeft begrepen dat er door meerdere regionale partners druk wordt uitgevoerd op de gemeente Lansingerland om zich niet tegen deze aanwijzing te verzetten. Leefbaar 3B wil benadrukken dat zij daar volstrekt ongevoelig voor is. De bestuurlijke kritiek in onze regio dat Lansingerland altijd dwarsligt en/of nu eens aan de beurt zou zijn, is onterecht.

Leefbaar 3B constateert dat Lansingerland er juist alles aan doet om heel zorgvuldig de juiste antwoorden te vinden op grote (regionale) maatschappelijke problemen en dat we daarbij de afgelopen jaren nauwelijks steun hebben ervaren van onze partners.

Denk alleen al aan:
· Geen financiële steun krijgen voor de grootschalige bouwopgave in Wilderszijde

· Onvoldoende wijkagenten in Lansingerland ten opzichte van de gestelde normen

· Geen steun om de beoogde windmolens in ‘Bleizo west’ elders onder te brengen en daarvoor in de plaats grootschalige woningbouw mogelijk te maken

· Geen gezamenlijke druk naar Den Haag organiserend om de structureel tekortschietende financiering door het Rijk te stoppen.

6 Comments

  1. Het moet niet gekker worden
    Nog even hebben we helemaal niets meer te vertellen als het aan den Haag ligt houdt een een onderzoek onder de inwoners van Lansingerland dan kan je daarmee een beslissing nemen!!

  2. En weer is er een actie van een brillenzaak(3 voor 1) dan wordt het echt tijd dat Brussel een bril op juiste sterkte (ik denk min 10) op moet zetten en al die mensen welke per boot,bus,auto.vliegtuig,lopend eerdere grenzen dan die van Nederland over zijn gestoken,per direct moet terugzenden. Een toegewezen woning aan een AZC’er blijkt al te klein te zijn en een D66 rechter gaat hierin mee. Weet U nog wat een D in de partijnaam is. Om een besluit om geen vluchtelingen in onze dorpen op te nemen kan je beter niet aan de inwoners vragen, de meesten stemmen VVD en D66 en sturen de leugenaars in Den Haag niet weg, dus wat denkt U???

  3. Ik verblijf momenteel in het buitenland. En zou allereerst graag willen weten welke politieke partijen in onze gemeente geen fel tegenstander van de opvang van zgn. vluchtelingen in Lansingerland. Zodat de beschaafde, hardwerkende en fatsoenlijke burger van de gemeente weet op welke partijze absoluut niet moeten stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen van medio maart 2022. Nepvluchtelingen uit Afrika en Azië (dus zeker ook uit Syrië en Afghanistan) dienen ten allen tijde en zonder uitzondering hun tijdelijke heil in de eigen regio te zoeken. Om gezwind naar hun dunbevolkte vaderland terug te keren als de rust daar is teruggekeerd. Om het vaderland met vereende inspanningen weer op te bouwen. Zoals onze grootouders ook deden na de Tweede Wereldoorlog.

  4. Ter aanvulling: Uiteraard spreekt het voor zich dat Europa de regiolanden in Afrika en Azië financieel steunt bij de opvang van asielzoekers die uit de eigen regio afkomstig zijn. Europese landen hebben de afgelopen decennia miljoenen burgers uit Midden- en Oost Europa onderdak verleend. Politieke partijen die desondanks bereid blijven zgn. vluchtelingen uit andere werelddelen onderdak te verlenen, moeten zich diep en intens schamen. En kunnen, wat mij betreft, niet zwaar genoeg worden afgestraft.

  5. In opdracht van Brussel blijft zetbaas mark de deuren openhouden en krijgen een aantal gemeentes de opdracht om de geldwolven te helpen.De mensen welke in hun land geld hebben en de smokkelaars dus kunnen betalen, gaan dus diverse grenzen over en komen tot in Lansingerland en dat weer met hulp van een vvd’er. Deze 50 en daar blijft het niet bij, al zegt de vvd’er het anders. Goed voor de economie, 50 extra miele wasmachines/electr.fietsen/vrije zorg/geld/huis/kleding/eten/etc.etc. Dus de deuren van de sportscholen en horeca dicht en die voor asielzoekers wagenwijd open. Linda, er is in Lansingerland geen partij welke zegt “stop dit kan niet” dus in maart in deze stad niet stemmen. Wacht op nieuwe verkiezingen in Nederland en stem PVV

  6. Zelfs een burgemeester zet de gehele stad Lansingerland buiten spel met zijn brief van 27 december 2021. Wist niets,weet niets en de inwoners hoeven dan ook niet te rekenen op antwoorden. Het gaat om een aanwijzing vanuit de regering waartegen niemand iets kan inbrengen, dat kan toch alleen in Noord Korea of China, of zijn wij nog gekker dan deze landen. Met welke wet in handen heeft de regering de aanwijzing gemaakt en waarom de gekozen 3 gemeentes en de regio Rotterdam. Deze burgemeester gaat zelfs alles uit de weg en zegt ons inwoners wacht op RTV Lansingerland, wat een democraat is dat zeg. Werknemers denk aan verhuizen, want we zijn het afvoerputje aan het worden.

1 Trackback / Pingback

  1. Geen Juridische basis dwingen tot noodopvang - Leefbaar3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*