50% betaalbare woningen bij nieuwbouw Bleizo-West

Woordvoerder Don van Doorn debatteerde namens de fractie van Leefbaar 3B met de overige partijen over het aangeboden  Ontwikkelperspectief BleiZo-West In een goed debat, waar kansen en bedreigingen duidelijk aan bod kwamen, stelde de Leefbaar 3B fractie tevreden vast dat een ruime meerderheid achter dit richtinggevende document zal gaan staan.

4.000 tot 6.000 woningen
In het ontwikkelperspectief van deze nieuwe wijk bij station Lansingerland-Zoetermeer, gaan we uit van een bandbreedte van zo’n 4.000 tot 6.000 woningen en in totaal maximaal zo’n 150.000 m2 vloeroppervlakte voor werken en voorzieningen. Hiermee kan een mix in het woningaanbod worden gerealiseerd, zowel qua woningtype en doelgroep als qua huur/koop. Zo wordt 50% van het aantal gerealiseerde woningen betaalbaar (sociale huur en het middensegment) en is er een variatie in grondgebonden woningen (10 tot 15%) en appartementen (zowel huur als koop). Hoe dichter bij het station hoe hoger de bebouwingsdichtheid. Dit resulteert in de mogelijkheid om binnen het omvangrijke gebied van zo’n 66 hectare een diversiteit aan woon- en leefmilieus te realiseren.

Woon carrière in Lansingerland mogelijk maken
In de zogenaamde marktregio (dit zijn de vijf grootste omliggende gemeenten waar dit gebied een directe verhuisrelatie mee heeft) ligt de komende jaren een behoefte aan 128.000 huishoudens. Bleizo-West kan daar met 4.000 tot 6.000 woningen een wezenlijke bijdrage aan leveren, zodat onze eigen jongeren veel dichter bij huis en hun sociale netwerk hun woon carrière kunnen starten. Opgroeiend in één van de drie dorpse kernen, studerend en de eerste zelfstandige stappen zettend in een appartement op Bleizo-West om vervolgens weer door te stromen naar een huis in een van de drie dorpen.

De kansen en bedreigingen van deze unieke locatie
Bleizo-West zal volgens het voorliggende perspectief inderdaad stedelijk gebied worden. Is dat erg? Nee niet echt, door samen op te trekken met de gemeente Zoetermeer kunnen we dit ontwikkelperspectief namelijk over de gemeentegrenzen heen trekken en kan er een aantrekkelijke mix van groen, wonen, werken en voorzieningen gerealiseerd worden. Dit zal zeker nog nadrukkelijker van toepassing zijn als onze buren op creatieve wijze het bedrijventerrein Lansinghage gaan verbinden met Bleizo West. Denk daarbij aan het verplaatsen van de aanwezige windmolens om vervolgens ook in dat deel een vergelijkbare mix te realiseren.

De nieuwe wijk komt in een gebied met veel werkgelegenheid: grote logistieke bedrijven, distributiecentra, glastuinbouw, Horti Science, het Dutch Innovation Park, de bedrijventerreinen Prisma, Bleizo/Hoefweg en het genoemde Lansinghage. De Haagse Hogeschool en de Universiteit Wageningen liggen bij wijze van spreken op een steenworp afstand. Ook de liefhebbers van groen komen ruimschoots aan bod. Deze wijk ligt immers op fietsafstand van recreatiegebieden De Rotte, de Groenzoom, het Van Tuylpark en op korte afstand van het Bentwoud.

De keerzijde van de medaille is dat de uitstraling van de omliggende bedrijfsgebouwen, de HSL, De A12 en de aanwezige hoogspanningskabels serieuze punten van zorg zijn. Leefbaar 3B hecht er veel waarde aan dat er in de volgende stappen in dit proces goede oplossingen komen voor deze probleempunten. De fractie van Leefbaar 3B constateert echter dat er op dit punt geen verschil van inzicht is met het college en is het met de stelling eens dat een aangenaam en aantrekkelijk leef- en verblijfsklimaat betekent dat het gebied in de basis gezond en veilig is. Om tot een volwaardige groene wijk te komen, moeten er in dit gebied ook accommodaties komen voor de dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, horeca, basisscholen, sport en zorgvoorzieningen. Leefbaar 3B zal al deze zaken met extra aandacht bestuderen als de ontwikkelstrategie zal worden aangeboden.

Samenwerken
In De Heraut van woensdag 6 oktober spreekt Burgemeester van de Stadt zijn zorgen uit over het tekort aan appartementen voor jongerenhuisvesting en ouderen. Met het in Lansingerland weten te houden van jongeren borgen we dat Lansingerland vitaal, betaalbaar en Leefbaar blijft. Leefbaar 3B hoopt dan ook dat alle fracties in de gemeenteraad op donderdag 28 oktober 2021 achter dit perspectief gaan staan.

Sluit je aan bij de grootste lokale partij van Lansingerland en DOE MEE!

1 Trackback / Pingback

  1. Wonen in Bleizo-West - Leefbaar3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*