Bedenken.. Besluiten.. Bereiken ! Leefbaar 3B over de besteding van de Eneco gelden

Met de verkoop van de Eneco aandelen heeft de gemeente veel geld opgehaald. Dat geld is van én voor de inwoners van Lansingerland. Om dit geld op een prudente manier in te zetten heeft de raad een aantal toetsingscriteria ontwikkeld met een bijbehorend proces. In de raadsvergadering van 30 oktober jl. zou dat worden vastgelegd in een toetsingskader. Een toetsingskader dat ruimte biedt voor een scherpe afweging. Echter, wat Leefbaar 3B betreft miste er één cruciaal punt. Burgerparticipatie!

Burgerparticipatie staat erg hoog in het vaandel van Leefbaar 3B!
Dit toetsingskader sluit dus niet aan bij de reactie van onze inwoners, die via de verschillende media hun wensen over de besteding  van deze Eneco- gelden hebben aangegeven. Inwoners die actief mee willen denken en mee willen helpen. Het past ook niet bij verschillende casussen in de gemeente (zoals Driehoek Noordpolder) waar wij als gemeente harde lessen aan het leren zijn over de consequenties van het niet betrekken van onze inwoners.

Het past ook niet bij de woorden van de burgemeester. Die in zijn inspirerende speech juist deze samenwerking tussen gemeente en haar inwoners als cruciaal omschreef.  Iedere inwoner hoort erbij en iedereen moet mee kunnen doen. Alleen samen zijn we sterk!

Wat Leefbaar 3B betreft moeten onze inwoners bij de besteding van een grote hoeveelheid gemeenschapsgeld, met bijbehorende grote maatschappelijke impact, betrokken worden!  

Het is om deze redenen dat Johan Philippens, namens Leefbaar, in samenwerking met Ineke den Heijer van D66 het toetsingskader heeft aangepast. Gebaseerd op de 3B’s van burgerparticipatie. Bedenken, Besluiten, Bereiken.

Bedenken:
Het is nu mogelijk voor inwoners van Lansingerland om actief aan de voorkant mee te denken over de mogelijke bestedingen. Inwoners kunnen zelf een initiatief voorstel indienen voor mogelijke bestedingen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze gemeente de best mogelijke ideeën naar boven halen en onze inwoners vanaf moment 1 betrokken zijn.

Besluiten:
Leefbaar 3B heeft de mogelijkheid gecreëerd dat inwoners van Lansingerland invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming over en de keuze tussen de verschillende initiatieven. Via het burgerpanel kunnen inwoners aangeven wat de wensen zijn van de voorliggende initiatief voorstellen.

Bereiken:
Inwoners worden actief betrokken bij het realiseren van de initiatief voorstellen. Voorstellen die door hen wellicht zelf bedacht zijn! Hier wordt per project bekeken naar de best passende vorm van participatie. Op dat moment gaan de handen uit de mouwen en trekken we als gemeenschap binnen onze kracht zij aan zij op, om het beste voor Lansingerland te realiseren.

Via deze 3B’s van burgerparticipatie worden de inwoners van Lansingerland maximaal betrokken bij de besteding van Eneco gelden.

Bedenken, besluiten en bereiken!

We zijn er trots op dat we het toetsingskader hebben kunnen aanpassen! We vragen u om mee te denken: heeft u een goed idee voor de besteding van de Eneco gelden? U kunt ons bereiken via onze website  (https://www.leefbaar3b.nl/mijn-idee/) of via 06-19852233.

Heeft u verder nog ideeën over wat de gemeente zou moeten doen en/of functioneren om het maximale te kunnen betekenen voor onze inwoners.?
Wilt u daar zelf actief de handen voor uit de mouwen steken of dit ondersteunen?
Doen dan mee en wordt lid van Leefbaar 3B!

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*