Commissie Samenleving vergadert over Veilig Thuis en Beschermd Wonen

In de commissie Samenleving van 9 december stond een bespreekpunt over Veilig Thuis en het nieuwe regionale beleidsplan Beschermd Wonen op de agenda.

Veilig Thuis
De aanleiding was berichtgeving waaruit blijkt dat huiselijk geweld onder de radar verdwijnt door de coronacrisis. Namens Leefbaar 3B liet woordvoerder Machiel Crielaard weten dat wij blij zijn met het interne verbetertraject van Veilig Thuis. In 54,5% van de gevallen worden veiligheidsbeoordelingen nu binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Wat Leefbaar 3B betreft nog geen percentages om trots op te zijn. Wel willen we benadrukken dat wij wél trots zijn op de inspanningen van Veilig Thuis. Meerdere raadsleden en de wethouder merkten op onder wat voor zware omstandigheden personeel van Veilig Thuis hun werk moeten doen. In 2017 bij de oprichting van de stichting Veilig Thuis merkte Leon Erwich al op dat we als Leefbaar 3B graag een vinger aan de pols willen houden van de ontwikkelingen. Dit geldt voor ons nog steeds. We zijn erg benieuwd of het interne verbetertraject van Veilig Thuis zich komend jaar verder doorzet.

Beschermd Wonen
Beschermd Wonen (BW) stond op de agenda, omdat een nieuw regionaal beleidsplan moest worden vastgesteld voor de jaren 2022 tot en met 2026. Leefbaar 3B is tevreden met de visie op ondersteuning aan kwetsbare inwoners uit dit beleidsplan. Deze sluit goed aan op het advies van Commissie Dannenberg dat we toewerken van beschermd wonen naar beschermd thuis. De visie noemt een aantal condities die belangrijk zijn voor sociale inclusie van deze groep kwetsbare inwoners. Wat ons betreft zijn deze condities helder, maar we deelden in de commissie wel onze zorgen over de zorgverzekeraars. Voor succesvol herstel van BW-cliënten is een goede samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraars belangrijk. Uit de evaluatie van het vorige beleidsplan blijkt dat dit de afgelopen periode onvoldoende gebeurde. Voor Leefbaar 3B werd uit het nieuwe plan onvoldoende duidelijk wat de gemeente gaat doen om dit te verbeteren. De wethouder erkende dat de samenwerking met zorgverzekeraars ingewikkeld is, maar rekent op coördinatie met de zorgkantoren om tot een goede samenwerking te komen. Het beleidsplan gaat als hamerstuk naar de komende raadsvergadering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*