Haken en ogen bij bestemmingsplan Hoefweg

In de Commissievergadering Ruimte van dinsdag 4 oktober besprak de commissie een bestemmingsplan voor een 1e partiële herziening van Hoefweg 184-186. Woordvoerder Machiel Crielaard gaf namens Leefbaar 3B aan dat het bestemmingsplan positief oogt. Immers spreekt het voorstel van een kwalitatieve impuls voor het terrein en de verkeerssituatie zou ook verbeteren door de sloop van een kantoorpand dat nu direct aan de verkeersweg is gesitueerd. In de commissievergadering was een inspraak van bezorgde omwonenden die de commissie duidelijk maakten dat er toch meer haken en ogen zitten aan het bestemmingsplan. Zo zou het nieuw te bouwen pand een factor 2,2 groter zijn en zou het leiden tot een belemmering van hun zicht. Namens Leefbaar 3B vroeg Machiel Crielaard het college of de raad wel goed geïnformeerd is. De inwoners gaven namelijk aan dat er onjuiste informatie in de stukken staat. De wethouder geeft aan blij te zijn dat het gevoel van de omgeving duidelijk naar voren is gekomen in de discussie, maar ze verzekerde tevens de commissie dat de informatie in de stukken juist is. Namens Leefbaar 3B liet woordvoerder Machiel Crielaard weten dat om te komen tot zorgvuldige besluitvorming het bestemmingsplan voor Leefbaar 3B geen hamerstuk is. Daarvoor wil de fractie van Leefbaar 3B eerst gesproken hebben met de omwonenden.

(tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

Op vrijdag 7 oktober ging Jan Pieter Blonk namens Leefbaar 3B samen met de andere partijen in de gemeenteraad (met uitzondering van de VVD) op bezoek bij de inwoners om nader door te spreken over hun zorgen. De inwoners maakten in het gesprek duidelijk zich af te vragen waarom het kantoorpand niet laag gehouden kan worden, in plaats van het terrein te verhogen. Ook zien zij liever dat het pand gebouwd wordt tegen de kasrand aan zodat zij geen last hebben van de ontwikkeling vanaf hun keukenraam. In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering zal Leefbaar 3B nog zorgvuldig kijken naar de mogelijkheden voor alternatieve varianten om tot goede besluitvorming te komen. Andere partijen gaven aan in elk geval met amendementen te komen als het gaat om het ambitieniveau op duurzaamheid. Volgens de wethouder is duurzaamheid altijd van toepassing en is daarvoor reeds een paragraaf in het bestemmingsplan opgenomen. Leefbaar 3B is benieuwd welke voorstellen de collega’s gaan doen als het gaat om het ambitieniveau.

1 Trackback / Pingback

  1. Commissie ruimte spreekt door over de Hoefweg - Leefbaar 3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*