Verlenging opvang asielzoekers Tobias Asserlaan niet ten koste van eigen inwoners

Het COA heeft de gemeente Lansingerland verzocht de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Tobias Asserlaan te verlengen met 6 maanden. Leefbaar 3B is zeer kritisch op deze verlenging. De inzet van onze gemeente moet primair gericht zijn op eigen inwoners. Opvang van vluchtelingen mag niet ten koste gaan van maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening in Lansingerland.

Woordvoerder Johan Philippens namens Leefbaar 3B: “Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben is een nobel streven. Echter, we moeten ons realiseren dat we al veel doen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast vergeten sommige partijen wel eens dat een deel van onze eigen inwoners ook hulp nodig heeft. Eerst zorgen voor onze eigen inwoners, dan kan je pas zorgen voor anderen.”

Het college heeft dit signaal van Leefbaar 3B ter harte genomen en onderneemt actie richting ambtelijke inzet en samenwerking met COA.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*