Leefbaar3B pleit voor inclusief beleid in ‘Vitaal en waardig ouder worden’

In de recente behandeling van de uitgangspuntennotitie voor nieuw beleid heeft Leon Erwich, woordvoerder van Leefbaar3B, vragen gesteld over het eerste uitgangspunt: “De bomen groeien niet langer tot in de hemel.” Hij bracht een recent voorbeeld ter sprake, met betrekking tot een aanvraag voor een ouderenvoorziening in de Leeuwerik.

In de Leeuwerik wordt er door 55+ veel gebiljart. Dit sociale gebeuren draagt bij aan het behouden en uitbreiden van het sociale netwerk, en helpt eenzaamheid bij senioren te voorkomen. Echter, na zo’n 30 jaar zijn de biljarts technisch afgeschreven en toe aan vervanging. De subsidieaanvraag voor de aankoop van tweedehands biljarts is door het college afgewezen.

Leefbaar3B vraagt zich af of dit een voorbeeld is van “een boom die tot in de hemel groeit.”
Volgens Leefbaar3B is dit niet het geval, vooral als ze kijken naar het vierde uitgangspunt: “We stimuleren ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.” Dit uitgangspunt benadrukt juist het belang van een sterk sociaal netwerk.

De vraag die gesteld werd, was of het college en de andere fracties vinden dat het toekennen van deze subsidie, geheel of gedeeltelijk, wel of niet past binnen de uitgangspunten van het nieuwe beleid voor “Vitaal en waardig ouder worden.” De wethouder gaat zich hier nogmaals in verdiepen.

Leefbaar3B had nog een opmerking met betrekking tot het vierde uitgangspunt: “We stimuleren ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.” Ze merken op dat om dit mogelijk te maken, verschillende woonvormen voor senioren moeten worden overwogen, waaronder het concept van Knarrenhofjes. Leefbaar3B zet zich al jarenlang in voor deze woonvorm en constateert dat bijna alle fracties er de afgelopen tijd ook aandacht aan hebben besteed.

Leefbaar3B is van mening dat het beleid voor “Vitaal en waardig ouder worden” verschillende woonvormen voor senioren moet omvatten, waaronder zeker het concept van Knarrenhofjes. Ze pleiten zelfs voor het opnemen van dit concept als een extra punt.

Het is belangrijk om niet te negatief te worden over ouderen en in een neerwaartse spiraal terecht te komen. We moeten ons minder richten op alleen de kosten en minder subsidiemogelijkheden, maar ons juist realiseren dat ouderen waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de samenleving. Ze hebben tijd, levenservaring, talent en wijsheid, en beschikken over een uitgebreid netwerk. Dit creëert kansen voor mentorprogramma’s en begeleiding van jongeren in hun carrière of persoonlijke ontwikkeling. Hier moeten we ons op concentreren. Als we hier goed mee omgaan, hebben we een positieve uitkomst in plaats van een negatieve.

Volgens Leefbaar3B staat de “+” in “67 plus” precies voor deze positieve benadering

1 Comment

  1. Waardig ouder worden? Zie mijn ingezonden brief in Heraut van woensdag 5 juli. En wie vindt dat net zo kwalijk als ik?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*